Orange skyddshjälm tillhörande miljö- och byggförvaltningen
Kontakt

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljöbalkens och plan- och bygglagens område, utför livsmedelstillsyn, beslutar om och verkställer bostadsanpassningsåtgärder samt tillhandahåller energi- och klimatrådgivning.

Nämnden upprättar på uppdrag av kommunstyrelsen fysiska planer och har ansvar för kommunens mätningsverksamhet och kartproduktion.

Verksamhetens inriktning och form regleras enligt ett stort antal speciallagar och dess omfattning styrs av samhällets krav på myndighetsservice inom nämndens ansvarsområde.

Miljö- och byggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Förvaltning

Miljö- och byggförvaltningen har 11 anställda och lyder under miljö- och byggnadsnämnden som består av 9 ledamöter.

Kontoret fullgör på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden kommunens myndighetsuppgifter inom miljöbalken och plan- och bygglagens område, livsmedelstillsyn, bostadsanpassning samt tillhandahåller energirådgivning.

Kontoret upprättar på uppdrag av kommunstyrelsen fysiska planer och har ansvar för kommunens mätningsverksamhet och kartproduktion.

Många ärenden avgörs av ansvarig tjänsteman. Större ärenden och ärenden av strategisk betydelse beslutas av miljö- och byggnadsnämnden.

Besöksadress

Säffle kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Järnvägsgatan 9
661 30 Säffle

Postadress

Säffle kommun
Miljö- och byggförvaltningen
661 80 Säffle

Tel: 0533-68 17 75
Fax: 0533-68 17 78
E-post: miljo.bygg@saffle.se

Miljö- och byggnnadsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden

Ordinarie

Ersättare

Kenneth Andersson (C) ordförande

Therese Thörner (C)

Sanna Bertilsson (M) 1:a vice ordförande

Britt-Marie Johansson (C)

Gunnar Johansson (S) 2:e vice ordförande

Patrik Wennsten(C)

Sven-Erik Carlsson (C)

Elias Assia (KD)

Eva Harstad (C)

Martin Ekberg (L)

Olaf Heggli (M)

Svante Mlakar (S)

Owe Joelsson (S)

Gunnel Clettborn (S)

Jonas Bönfors (SD)

Maria Skogh (SiV)

Stefan Byqvist (SD)

Michael Utterdahl (SiV)


Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljöbalken och plan- och bygglagens område, utför livsmedelstillsyn, beslutar om bostadsanpassningsbidrag samt tillhandahåller energi- och klimatrådgivning.

Nämnden upprättar på uppdrag av kommunstyrelsen fysiska planer och har ansvar för kommunens mätningsverksamhet och kartproduktion.

Verksamhetens inriktning och form regleras enligt ett stort antal speciallagar och dess omfattning styrs av samhällets krav på myndighetsservice inom nämndens ansvarsområde.

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar en rad olika personuppgifter i sin verksamhet och är personuppgiftsansvarig för samtliga ansvarområden. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar efter Säffle kommuns övergripande principer och eftersträvar öppenhet och transparens.

Nedan följer några exempel på ansvarsområden som miljö- och byggnadsnämnden hanterar personuppgifter inom:

Avloppsärenden, bygglovärenden, egensotning, hälsoskydds- och miljöskyddsärenden, livsmedelsärenden, tillstånd brandfarlig vara, obligatorisk ventilationskontroll, renhållningsärenden, smittskyddsärenden, bostadsanpassningsbidrag.

 • Personuppgifter som kan förekomma i behandlingarna: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, e-postadress, kontonummer.
 • Personuppgifterna gallras eller bevaras enligt miljö- och byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan
Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2024-01-30