Stäng
Bild
Kontakt

Om Säffle fibernät

Säffle fibernät är ett heltäckande fibernät i Säffle Kommun.

Säffle Kommunikation AB (SäKom), ett kommunalägt bolag levererar fiberförbindelser till privatpersoner och företag inom hela Säffle tätort. Utanför tätorten leverar Säffle Kommunikation AB fiber till fastighetsägare i samarbete med fiberföreningarna Säfflebygdens fibernät och Svanskog Fibernät (under namnet Säffle fibernät). Det är SäKom ansvarar för driften av hela Säffle fibernät. Säffle Kommunikation AB sköter även driften av fibernätet i Borgvik på uppdrag av Borgviks Fiberförening.

Vi avtalar direkt med fastighetsägaren och därefter förser vi fastigheten med en fiberanslutning. Med en anslutning till Säffle fibernät kan du beställa tjänster inom TV, bredband, och telefoni.

Tekniken är framtidssäkrad och som kund får du själv valfriheten att välja tjänster från flera olika tjänsteleverantörer i vårt öppna nät.

Kontakt
  • Säffle fibernät - SÄKOM

    Expedition Säffle fibernät

    SÄKOM

    0533-68 11 10

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-02-20