Bild
Kontakt

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen verkställer socialnämndens uppdrag inom funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, integration samt äldreomsorg.

Förvaltningen ger service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till ca 2800 personer i Säffle kommun. Den arbetar också med olika förebyggande insatser. För att verkställa detta uppdrag finns 560 medarbetare exklusive timanställda.

Förvaltningsledning

 • Lise-Lotte Andersson
  Tf. förvaltningschef till och med 31 augusti 2020
  Telefon: 0533 - 68 16 86
  E-post
 • Kerstin Belander
  Avdelningschef individ- och familjeomsorg
  Telefon: 0533 - 68 16 76
  E-post
 • Pontus Johansson
  Avdelningschef hemsjukvård
  Telefon: 0533 - 68 19 53
  E-post
 • Gunnar Wigstrand
  Avdelningschef funktionshinderomsorg
  Telefon: 0533 - 68 17 41
  E-post
 • Agneta Andersson Pettersson
  Avdelningschef äldreomsorg
  Telefon: 0533 - 68 16 72
  E-post
Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-05-20