Glad person som hämtar handlingar i ett arkiv
Kontakt

Beställ handlingar

Säffle kommuns arkiv bistår forskare och allmänheten med arkiv- och forskarservice.

Beställ betygskopior med vår e-tjänst

För övriga förfrågningar om handlingar och material ur kommunarkivet, vänligen ta kontakt med kommunens kanslienhet. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-07-31