Två händer som håller i en penna under ett möte
Kontakt

Skattesats

Skattesatsen ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Under valår ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Skattesats anger andelen skatt av ett visst skatteunderlag och uttrycks i procent. I tabellen nedan finns aktuell skattesats för Säffle kommun.


Säffle kommun

Värmlands län

RiketGenomsnitt

Genomsnitt

Till kommunen

21,52

21,70

20,72

Till regionen

11,68

11,68

11,56

Total skattesats

33,20

33,38

32,28

Kontakt
 • Mattias Anglemark

  Ekonomichef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 77

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-07-28