Tre medarbetare i Säffle kommun har ett möte tillsammans och tittar i en dokumentpärm
Kontakt

Fakturera Säffle kommun

Fakturering till Säffle kommun får endast ske efter avtal och beställning. Inköp som görs av Säffle kommun ska faktureras med e-faktura enligt lagkrav sedan 1 april 2019.

För leverantörer till Säffle kommun

Fakturering till Säffle kommun får endast ske efter avtal och beställning. Beställarens referenskod SKxxxxx måste alltid anges på fakturan. Säffle kommun tillämpar betalningsvillkor om 30 dagar om inte annat avtalats.

Krav på att sända e-fakturor till offentlig sektor

Från april 2019 är det e-fakturor som gäller för leverantörer som skickar fakturor till offentliga sektorn. E-fakturorna ska följa den europeiska standarden, om inte någon annan standard har avtalats. Lagkravet gäller de upphandlingar som påbörjats efter att lagen träder i kraft.

Säffle kommun är ansluten till PEPPOL-nätverket och kan även ta emot de flesta e-faktura format via vår VAN-operatör InExchange.

Kommunens id-nummer för fakturering

Parts-id för Säffle kommun

 • PEPPOL-ID: 0007:2120001900 eller
 • 0088:7350036166007
 • GLN-nummer: 7350036166007

Det finns flera företag i Sverige som hjälper till med filkonvertering av fakturor. Oavsett förutsättningar eller storlek på ert bolag finns det enkla metoder och tjänster att tillgå. Säffle kommuns samarbetspartner är Inexchange Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om ni inte kan e-fakturera, använd vår fakturaportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan ni registrera er och sända upp till 100 fakturor kostnadsfritt.

Fakturor i pappersformat – för upphandlingar som påbörjas efter 2019-03-31 tar vi endast emot e-fakturor.

Faktureringsadressen upphör successivt varefter som nuvarande avtal går ur.

Säffle kommun
Ekonomienheten

661 80 Säffle

De format som Säffle kommun kan ta emot

 • Svefaktura 1.0
 • PEPPOL BIS Billing 3

PDF-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Kommunens id-nummer för fakturering

 • PEPPOL-ID: 0007:2120001900 eller
 • 0088:7350036166007
 • GLN-nummer: 7350036166007

Vår VAN-operatör är InExchange.

Kontakta oss via e-post nedan för frågor kring anslutning till VAN-tjänsten.

Kommunens adress att ange i elektroniska fakturor

Säffle kommun
Ekonomienheten
661 80 SÄFFLE

Om ni som leverantör inte har en egen VAN-operatör kan ni använda vår fakturaportal hos Inexchange Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan leverantören registrera och sända upp till 100 fakturor gratis.

Pappersfakturor är endast tillåtet om det finns ett avtal som tecknats före 1 april 2019 som säger att pappersfakturor får användas.

Inga fakturor får sändas till våra övriga adresser om inte särskilt avtal finns.

Beställarens referenskod SKxxxxx ska alltid anges på fakturan.

Säffle kommun tillämpar betalningsvillkor om 30 dagar om inte annat avtalats

Inköp som görs av Säffle kommun ska faktureras med e-faktura, enligt lag som trädde i kraft 1 april 2019.

Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en sådan faktura.

Lagen gäller inte retroaktivt. Om leverantören har tecknat ett avtal med Säffle kommun innan 1 april 2019 och det där inte fanns krav på e-faktura kan leverantören fortsätta att skicka fakturor på samma sätt som tidigare vid fakturering som avser det enskilda avtalet.

För mer information om e-faktura och lagen om e-faktura till offentlig sektor:

Kontakt
 • Mattias Anglemark

  Ekonomichef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 77

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-07-28