Två medarbetare i Säffle kommun skrattar tillsammans under ett möte vid en dator
Kontakt

Budget och redovisning

Varje år ska kommunfullmäktige besluta om en budget för kommande kalenderår, så kallat budgetår.

I budgeten måste intäkterna vara större än kostnaderna. Undantag får göras om det finns "synnerliga skäl".

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Redovisningen tar även upp övergripande frågeställningar och sammanfattar de ekonomiska, finansiella och verksamhetsmässiga aspekterna av Säffle kommun.

Kontakt
 • Mattias Anglemark

  Ekonomichef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 77

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-12-18