Stäng
Kontakt

Tillgänglighet och delaktighet

I Säffle kommun jobbar vi för att göra kommunen tillgänglig för alla. I vår gemensamma miljö kan det finnas hinder som gör det svårt att ta sig fram för personer med funktionsnedsättning, för äldre och personer med barnvagn.

Riksdagen har beslutat att alla enkelt avhjälpta hinder där allmänheten har tillträde ska bort. Människor med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga ska kunna ta del av kommersiellt utbud och offentlig service som alla andra.Det gäller både publika lokaler och allmänna platser. Tillgänglighet handlar också om att alla ska kunna ta del av information från offentliga myndigheter. På Säffle kommuns hemsida har du möjlighet att få informationen uppläst.

Boverket har tagit fram tillämpningsregler och föreskrifter om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

Om du upptäckt ett enkelt avhjälpt hinder kan du anmäla det till Säffle kommun genom vår felanmälantjänst. Du väljer då kategorin "Enkelt avhjälpta hinder"

Felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt