You are here: Start / Bygga, bo & miljö / Avfallshantering och återvinning / Källsortering och återvinningsstationer

Källsortering och återvinningstationer


Hanteringen av vårt avfall styrs av avfallstrappan. Målet är att ta steg uppåt i trappan när det gäller våra olika avfallsslag.


Förpackningar och tidningar

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar finns på ett flertal platser:

Säffle tätort

  • Järnvägsgatan 
  • Annelundstorget
  • Norrlandsvägen 

Vid stationen på Järnvägsgatan kommer extra behållare att placeras samt tömning av behållarna kommer att ske oftare.


Utanför tätorten

  • Värmlands Nysäter vid fotbollsplanen
  • Långserud vid ICA Hillerströms
  • Svanskog centrum 
  • Botilsäters lanthandel
  • Värmlandsbro

Vid frågor eller klagomål som rör återvinningsstationerna:

Ring FTI AB 0200 - 88 03 11 (gratis) eller
Kundtjänst teknik- och fritid 0533-68 17 50.

Page updated 29 November 2017

Comment on page