Vatten
Kontakt

Vatten

Säffle vattenverk har tre allmänna dricksvattenanläggningar som levererar vatten genom 129 km långa vattenledningar.

Det största vattenverket finns i Säffle tätort och förser Säffle inklusive Värmlandsbro med renat Vänervatten, där omkring 10 000 personer är anslutna. Det andra finns i Svaneholm, där cirka 600 personer försörjs med infiltrerat grundvatten. I Värmland Nysäters tätort finns det tredje vattenverket, där grundvatten pumpas ut till cirka 200 personer.

Information om dricksvatten

I Säffle kommun finns tre vattenverk. Nedan kan ni ta del av vattenkvalitén och hur många fastigheter som är anslutna till respektive vattenverk.

Anläggning: Säffle vattenverk

Produktion

Kvalitet

Antal m³ /år:

1 milj m³

Hårdhet:

1,3 °dh (mycket mjukt)

Antal anslutna:

10 000

Fluorid:

< 0,10 mg/l

Anläggning: Svanskog vattenverk

Produktion

Kvalitet

Antal m³ /år:

60 000 m³

Hårdhet:

2,1 °dh (mjukt)

Antal anslutna:

600

Fluorid:

0,24 mg/l

Anläggning: Nysäter vattenverk

Produktion

Kvalitet

Antal m³ /år:

17 000 m³

Hårdhet:

8,5 °dh (medelhårt)

Antal anslutna:

200

Fluorid:

1,2 mg/l

Dricksvattentank

När ni ser Vattenverkets tankvagn i er närhet så innebär det att vattenleveransen på något sätt är störd.
Störningen kan antingen vara i form av uteblivet eller missfärgat vatten och anledningen är oftast en akut läcka. Vagnen visar att vi känner till problemet och har börjat med felsökning/lagning.
Under tiden har ni möjlighet att hämta rent vatten från tankvagnen.

Kontroll av dricksvatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför ställer Livsmedelverket höga krav på kvalitén. Ett omfattande fastställt kontrollprogram på vattenverken ser till att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav. Proverna analyseras som driftkontroller vid eget laboratorium samt skickas till externt livsmedelslaboratorium.

Vatten- och avloppstips

Förutom den information ni hittar på vår webbplats finns även matnyttig information på andra webbplatser.

Vattenmyndigheterna

De fem Vattenmyndigheternas gemensamma hemsida ger alla som är intresserade eller berörda av vattenförvaltning en möjlighet att få insyn i hur Sveriges vattenmyndigheter genomför EU:s ramdirektiv för vatten. De ger oss möjlighet att ta del av hur EU:s nya vattenförvaltning genomförs i Sverige.

Professor Vattenlänk till annan webbplats

Frågor och svar om vatten i allmänhet.
Om vatten för barn, ungdomar och alla andra som vill veta mer om vatten.

Frågelådan drivs av Uppsala Vattencentrum (UVC) vilket är en samarbetsorgan mellan Uppsala universitet, SGU (sv. geologiska undersökningar), SLU (sv. lantbruksuniversitet), Livsmedelsverket, Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Svenskt vattenlänk till annan webbplats

Svenskt Vatten arbetar med att tydliggöra och stärka VA-verksamhetens roll i samhället. De organiserar samarbete och kunskapsspridning i tekniska, administrativa och ekonomiska frågor och stöder teknikutveckling och utformning av nya VA-lösningar utifrån bland annat kretsloppstänkande och höga krav på skydd för hälsa och miljö.

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

På livsmedelsverkets hemsida finns länkar till dokument om dricksvatten och dricksvattenberedskap för en säkrare dricksvattenförsörjning.

Vattenkartanlänk till annan webbplats

Vattenkartan är en karttjänst som vattenmyndigheterna tillhandahåller via internet. Här kan du finna mycket av den geografiska information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige.

Avloppsguidenlänk till annan webbplats

Nationell kunskapsbank om enskilda avlopp.
Här finns bland annat information om: Varför rena avlopp? Lagar och regler, avloppsteknik och hur du planerar ditt enskilda avlopp.

Kontakt
 • Kundtjänst teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Efter växelns stängning:
  SOS alarm
  054-83 06 90

Senast uppdaterad • 2020-10-20