Bilder på miljötrattar i olika färger
Kontakt

Spola rätt i avloppet

Du vet väl att det enda du får spola ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper.

Skräp som hushållspapper, bomullspinnar, hårstrån, tandtråd, tvättlappar och våtservetter är exempel på sådant som inte får spolas ner i toaletten och orsakar problem med stopp i ledningarna.

Använd en papperskorg i badrummet istället för att spola ner ditt skräp.

Miljötratten

Ett vanligt förekommande problem som vi har är att mycket olja och andra typer av fetter blir nerspolade i våra avlopp, som i sin tur skapar stora problem.

Här får ni några svar på varför man inte ska spola ner resterna i avloppet och istället ta tillvara på dem på andra sätt.

Varför man inte ska hälla ut olja och fett i avloppet.

Matolja som hälls ner i avloppet stelnar och kan orsaka stopp och skador både i fastighetens egna ledningar och i det kommunala ledningsnätet, skador som är besvärliga och dyra att åtgärda.

Att matolja trots allt hälls ut i avloppet beror ofta på okunskap och med hjälp av miljötratten kan vi på ett enkelt sätt ta hand om fettet och oljan.

Varför ska man använda miljötratten?

Miljötratten är ett helhetskoncept för att informera hushåll om hur använd matolja kan tas om hand och bli till en resurs, istället för att hamna i avloppen.

Den använda matoljan är en resurs och genom att ta hand om den kan den gå till fettåtervinning eller användas för framställning av t.ex. biogas eller biodiesel och därmed också slippa problemen den orsakar i avloppen.

I Säffle och Åmåls kommuner skickas oljan för energiåtervinning men målet är att materialåtervinna oljan och fettet till exempelvis biodiesel.

Miljötratten skruvas på en PET-flaska som sedan används för att samla upp fett- och oljerester. När flaskan är full lämnas den in på återvinningscentralen.

Var kan Säffle och Åmålsbor hämta en miljötratt?

Ställ med miljötrattar kommer finnas utplacerade på 2 olika ställen i de båda kommunerna.
Ni får en tratt per hushåll.

Miljötratten hittar ni hos Teknik- och fritidsförvaltningen:

Städet, Järnvägsgatan 9, Säffle.
Stadshuset, Kungsgatan 26, Åmål

Senast uppdaterad • 2024-04-24