Ryggtavlan på en person som pekar mot en karta
Kontakt

Små avloppsanläggningar

För att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett (WC) eller för att ansluta WC till en befintlig anläggning, som tidigare bara belastats med vatten från bad, disk och dusch (BDT), krävs tillstånd från kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

För prövning/handläggning tas avgift ut i enlighet med den i kommunfullmäktige beslutade taxan för prövningar enligt miljöbalken.

Att inrätta en avloppsanläggning för enbart BDT (inget WC-vatten) är anmälningspliktigt, med undantag för de planlagda fritidsområdena Mässvik, Gårdsvik, Hjälleskate, Torstenstorp och Säter (Eskilsäter) där tillstånd ändå krävs för detta.

Komplettera eller renovera en befintlig avloppsanläggning

För att komplettera eller renovera en befintlig avloppsanläggning (med ansluten WC) med en ny rening krävs tillstånd. Att komplettera eller renovera en BDT-anläggning (utan ansluten WC) är anmälningspliktigt.

En ändring av en avloppsanläggning som gör att avloppsvattnets sammansättning eller mängd (mer eller mindre) väsentligt kan förändras (till exempel uppstart av caféverksamhet, tvätteri eller liknande) är anmälningspliktigt.

Giltigt tillstånd innan arbetet påbörjas

Kom ihåg att man alltid måste ha ett skriftligt tillstånd eller godkännande i handen innan man påbörjar arbetet med en avloppsanläggning. Provgrop får dock grävas innan ansökan/anmälan lämnas in. Provgrop behöver i regel grävas för att få fram underlag till val av efterföljande rening (om reningen ska vara markbaserad).

Efter utfört arbete

Direkt efter att arbetet är utfört ska en entreprenörsrapport tillsammans med anvisade foton lämnas in till miljö- och byggförvaltningen. En blankett för entreprenörsrapport fås tillsammans med tillståndet/godkännandet och ska fyllas i av gräventreprenören vid anordnandet.

I ansökningsblanketten finns mer information.

Blanketter hittar du under våra e-tjänster
Kontakt
 • Linda Lehrman

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 83

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Monica Gottmarsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 82

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-12-12