Händerna på en person som bläddrar i en pärm
Kontakt

Att tänka på vid avloppsstopp

Det är viktigt att vara rädd om sitt avlopp.

Använd inte avloppet som sopnedkast

Stopp i avloppet beror ofta på att du spolat ned något olämpligt i avloppet, till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett och liknande. Du ska naturligtvis inte heller spola ner lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester och sådant som kan störa processerna i avloppsreningsverken.

Förebyggande åtgärder

  • Släng inte något annat än toalettpapper i toastolen, till och med hushållspapper kan orsaka stopp.
  • Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
  • Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning. När fettet har stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor.
  • Använd miljötratten för uppsamling av fetter i hushållet.

Åtgärda problem med trädrötter

Att rensa en ledning från trädrötter som trängt in genom rörskarvar ger bara ett kortsiktigt skydd mot stopp i avloppsledningar. Efter en rotskärning (ska utföras av fackman med specialutrustning) kommer rötterna igen med förnyad styrka. Rotskärningen måste därför upprepas med 2-3 års mellanrum. Den bästa lösningen för att undvika problem med trädrötter är att ta bort träd som står i närheten av avloppsledningar och undvika att plantera nya träd nära avloppsledningar, särskilt träd med speciellt aggressiva rötter, som pil och poppel.

Senast uppdaterad • 2023-12-12