Kontakt

Avlopp

Säffle kommun ansvarar för avloppsförsörjningen i våra tätorter. Vi har 3 avloppsverk, 22 pumpstationer, 106km spillvattenledningar och 66 km dagvattenledningsnät.