Registrera avläsning

dags att läsa av vattenmätaren?

Felanmälan

Hjälpa oss hitta fel

SMS-utskick

Få viktig information via sms

Vatten och avlopp

Vårt viktigaste livsmedel är dricksvattnet, som vi i Säffle har förmånen att få från Vänern. Det använda vattnet blir till avloppsvatten som noggrant renas i avloppsreningsverket innan det släpps tillbaka ut i Vänern igen.

Här berättar vi om vad som behövs för att vardagliga självklarheter som vatten och avlopp ska fungera. Hör av dig till oss om du har frågor om anläggningsavgiften, anslutningsfrågor eller om du vill komma i kontakt med vårt laboratorium eller avloppsreningsverk.

Akuta problem med exempelvis vattenförsörjning ska alltid ringas in till kommunen. Under dagtid ring vår kundservice på 0533-68 17 50. Efter kontorstid ring SOS Alarm 010-530 10 49.

Ställ frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning till:
0533-68 15 89 eller varenhallning@saffle.se
Telefontid vardagar: 09:30-12:00

Vill du ha din faktura på vatten- och renhållning till din digitala brevlåda?

Nu har du möjlighet att få fakturor som gäller vatten- och renhållning till din digitala brevlåda som exempelvis E-boks, Kivra och Min myndighetspost.
Om du använder Kivra kan du även betala dina fakturor direkt i denna. Detta är ett säkert sätt att betala dina fakturor eftersom det görs via Mobilt BankID

Hur gör du för att ansluta dig om du inte tidigare har någon digital brevlåda?
Är du inte tidigare kund behöver du ansluta dig till en digital brevlåda (E-boks, Kivra eller Min myndighetspost.)

När du anslutit dig kommer du att få en e-postavisering varje gång du får en faktura från oss
Om du idag har pappersfaktura eller om du redan är ansluten till någon digital brevlåda behöver du inte göra något, fakturan kommer till dig automatiskt.
Logga däremot gärna in på din digital brevlåda och kontrollera att dina uppgifter stämmer.

Om din faktura idag går till din internetbank kommer den även i fortsättningen att skickas dit.Har du idag e-postfaktura idag och istället vill ha den till din digitala brevlåda behöver du kontakta kundservice för va-renhållning, så hjälper de dig med detta.

Om du väljer att inte ansluta dig kommer du att få dina fakturor på samma sätt som tidigare.

Kontaktuppgifter E-boks: Hemsida e-boks.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 771-888 500
Kontaktuppgifter Kivra: E-post: support@kivra.com, 077-045 70 00.
Kontaktuppgifter Min myndighetspost:
Hemsida minmyndighetspost.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 0771-11 44 00.

.

Förutom den information ni hittar på vår webbplats finns även matnyttig information på andra webbplatser.

Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De fem Vattenmyndigheternas gemensamma hemsida ger alla som är intresserade eller berörda av vattenförvaltning en möjlighet att få insyn i hur Sveriges vattenmyndigheter genomför EU:s ramdirektiv för vatten. De ger oss möjlighet att ta del av hur EU:s nya vattenförvaltning genomförs i Sverige.

Professor Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om vatten i allmänhet.
Om vatten för barn, ungdomar och alla andra som vill veta mer om vatten.

Frågelådan drivs av Uppsala Vattencentrum (UVC) vilket är en samarbetsorgan mellan Uppsala universitet, SGU (sv. geologiska undersökningar), SLU (sv. lantbruksuniversitet), Livsmedelsverket, Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Svenskt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt Vatten arbetar med att tydliggöra och stärka VA-verksamhetens roll i samhället. De organiserar samarbete och kunskapsspridning i tekniska, administrativa och ekonomiska frågor och stöder teknikutveckling och utformning av nya VA-lösningar utifrån bland annat kretsloppstänkande och höga krav på skydd för hälsa och miljö

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På livsmedelsverkets hemsida finns länkar till dokument om dricksvatten och dricksvattenberedskap för en säkrare dricksvattenförsörjning.

Vattenkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenkartan är en karttjänst som vattenmyndigheterna tillhandahåller via internet. Här kan du finna mycket av den geografiska information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell kunskapsbank om enskilda avlopp.
Här finns bland annat information om: Varför rena avlopp? Lagar och regler, avloppsteknik och hur du planerar ditt enskilda avlopp.

Avlopp

Säffle kommun ansvarar för avloppsförsörjningen i våra tätorter. Vi har 3 avloppsverk, 22 pumpstationer, 106km spillvattenledningar och 66 km dagvattenledningsnät.

Drabbad av översvämning?

Skulle olyckan vara framme och huset översvämmas är det mycket viktigt att man så snabbt som möjligt rapporterar sin översvämning. Kom ihåg att kontakta ditt försäkringsbolag!

Avläsning av vattenmätaren

Du vet väl att du snabbt och enkelt kan registrera in avläsningen av vattenmätaren här istället för att skicka självavläsningskortet med post.

Fakta om slussen

Ett antal medborgare har hört av sig med frågor om slussen i Säffle och varför den inte öppnas oftare. Här är lite faktainformation som vi hoppas vill klargöra det hela.