Kontakt

Detaljplan för Norra kv Domaren

Ett förslag till detaljplan för Norra kvarteret Domaren, del av fastigheten Säffle 7:1, har upprättats.

Planområdet är beläget i centrala Säffle mellan Östra Storgatan i söder och E45 i norr samt Tingsgatan i väster och Kyrkogatan i öster.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för bebyggelse för bostadsändamål samt att utöka förskolegård för Domaren 1. Detaljplanen avser att skapa flera möjligheter till byggnation av såväl gruppbostad (vård) som centrumnära bostäder, och samtidigt vara flexibel i sin utformning.

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Säffle stad (FÖP).

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget har detta varit utställt för samråd under tiden 31 augusti – 25 september 2020.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-11-09