Bild
Kontakt

Upphävande av del av stadsplan för del av kv. Glaciären

Trafikverket ska bygga om E45 mellan sträckan Säffle-Valnäs till mötesfri landsväg för att öka trafiksäkerheten.

För att möjliggöra en ombyggnad av E45 behöver en vägplan tas fram. Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte väg byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. En av detaljplanerna (f.d. stadsplan) som berörs av vägplanen är Stadsplan för del av kv Glaciären. För att undvika att vägplanen och gällande detaljplan blir motstridiga behöver del av den upphävas.

Upphävande av del av Stadsplan för del av kv Glaciären handläggs med förenklat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 38§.

Förenklat standardförfarande innebär att kommunen inte behöver göra någon underrättelse eller granskning efter samrådet. Samrådet är enda tillfället att lämna synpunkter för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget har detta varit utställt under tiden 4 juli – 31 augusti 2023. Nu kommer alla synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse med kommunens kommentarer.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-11-23