Gestaltningsprogram
Kontakt

Gestaltningsprogramsprogram för Säffle centrum

Säffle kommun har upprättat ett gestaltningsprogram för Säffle centrum.

Dokumentet består av både mer övergripande beskrivningar av hur man kan uppnå en god gestaltning samt i vissa avseenden mer detaljerade anvisningar för gestaltningen av det offentliga rummet.

Gestaltningsprogrammet ska vara ett långsiktigt, statiskt dokument -ett handslag om inriktning och utformning mellan kommun, verksamhetsutövare och fastighetsägare som skapar tydlighet och förutsägbarhet för utvecklings- och gestaltningsarbetet i centrum.

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-10-20