Så här utvecklar vi Säffle!

Säffle kommun utvecklas! Här kan du läsa mer om våra planer för nybyggnationer, utökade tomtområden och utveckling av stadskärnan.

Här hittar du information om olika planer som bl. a miljö- och byggförvaltningen jobbar med. Det kan vara planer för nya tomtområden, vindkraft, kommunens översiktsplan eller annat.

Kommunens övergripande planer

Strategiska dokument och planer är en viktig del i kommunens utvecklingsarbete.

Kommunen har bland annat tagit fram ett kulturmiljöprogram och ett gestaltningsprogram för att styra utvecklingsriktningen i Säffle.

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogrammet är ett långsiktigt dokument om inriktning och utformning mellan kommun, verksamhetsutövare och fastighetsägare som skapar tydlighet för utvecklings- och gestaltningsarbetet i centrum.

Kulturmiljöprogram

Det finns ett värde i att kunna uppleva historien i den vardagsmiljö man rör sig i. I stadskärnan bidrar välhållen bebyggelse från olika tider till en rikare och mer intressant stadsmiljö.

Ny stad i rött tegel

Ta del av en spännande kulturhistorisk utredning om bostadsbyggandet i Säffle centrum 1959-1969 - en tid då Säffle förvandlades från köping till modern stad - i rött tegel

Fördjupad översiktsplan

Säffle kommun har arbetat fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Säffle stad.

En FÖP är ett strategiskt dokument och en del i kommunens utvecklingsplanering. Fördjupningen hanterar och gör avvägningar mellan allmänna intressen och är vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark- och vattenområden.

  • Klicka på de tre punkterna längst ner till höger för att aktivera textning