Bild
Kontakt

Brännsvall

Följ strandpromenaden ut från centrum på Byälvens östra sida. När du gått genom Sifhällaparken och Solparken ser du småbåtshamnen – förstås med möjlighet till egen båtplats vid bryggan för de boende.
Du närmar dig Brännsvall.

Här frigörs plats för helt nya attraktiva bostäder i Säffle. De nya fastigheterna samsas med lövträd och öppen mark. Fornlämningar vittnar om att området redan tidigt har uppskattats för sina kvaliteter som boplats. Hänsyn till detta är taget i detaljplanen. Nu är det din tur att styra. Här finns plats för det goda boendet - hur vill du skapa
det goda livet?

Fakta om området

Nya fastigheter är under ombildning. Nya fastigheter bildas genom av styckningar från kommunens fastighet Säffle 7:13. Fastighetsbildning kan ske omgående. Gång- och cykelvägar kompletteras med trafiksäkrade passager, bland annat för trygg förbindelse till förskola och skola, som ligger inom några minuters promenadavstånd. Enkäter och kvalitetsundersökningar visar på mycket hög trivsel i Säffle
kommuns förskolor och skolor. Här finns god kvalitet och goda läromiljöer där elever stimuleras och utmanas, enligt Skolverkets rapporter. Ett exempel är den nyrenoverade Tegnérskolan, områdets närmaste högstadieskola, där trivsel är vägledande i en arkitektur som stödjer möjligheten att ta ansvar, se och bli sedd. Samtliga fastigheter i Säffle kommunhar möjlighet att ansluta sig till 100 Mbit bredband via det fasta fibernätet som har skapats i samarbete mellan kommun och kommuninvånare.

Förändringar av tomtstorlek

För närvarande pågår arbete för att utöka tomtstorleken inom området, detta utifrån att ett antal tidigare intressenter ansett att nuvarande tomtytor är för små. Lantmäteriförättning för att tillskapa tomtindelning enligt nedan tomtkarta förväntas färdig vid halvårsskiftet 2020.

Kontakt
 • Pär Lindström

  Fastighetsstrateg

  Kommunledningskontoret

  0533-68 17 03

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-05-19