Bild på en person som står med ett papper i handen och en person som står lutad mot ett verktyg i ett uppgrävt hål
Kontakt

Skötsel av gator och vägar

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för renhållningen och underhållet av kommunens gator och vägar.

Under perioden 1/4 - 15/11 utför gatuenheten och fritidsenheten renhållningsarbeten på gator och övrig allmän mark.

Centrumgator - Sopas cirka 2 gånger/vecka
Övriga högtrafikerade gator - Kontrolleras varje vecka och sopas efter behov
Gång- och cykelvägar - Sopas cirka 1-2 gånger/år
Villagator - Sopas beroende på behov

Utöver ovanstående så sopas all sand efter vintern upp och det pågår normalt 5-6 veckor (påbörjas vanligtvis i början av april).

Fritidsenheten utför manuell städning cirka 1 gång/vecka i samband med att papperskorgar töms. Centrum städas med hjälp av idrottsföreningar lördagar och söndagar under perioden 1 maj-30 september.

Vi prioriterar uppsopning av glaskross men behöver få besked om var sånt finns, Renhållning av trottoarer/gångbaneutrymme sköter fastighetsägaren.

 

 

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

 • Du som har utfart mot gata:
  Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
 • Du som har hörntomt:
  Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.
 • Du som har tomt intill gata:
  Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
 • Den fria höjden som krävs är:
  Över gångbana, minst 2,5 m
 • Över cykelväg: minst 3,2 m
 • Över körbana: minst 4,6 m

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”
Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Upptagning av vinterns sandningssand påbörjas så snart man kan bedöma att "vintern" är över och att eventuella snö- och isvallar vid gatukanten har smält bort.

Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymmena (trottoarer) utmed era fastigheter. I de fall kantsten saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.

Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbaneutrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.
OBS! Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdsmaterial får sopas ut i vägbanan.

Sanden kan sopas ut i gatan om det sker före vårmaskinsopningningen av gatan.
Efter att gatan sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.

Arbetet förväntas pågå 5-6 veckor från det datum man börjar att sopa.

Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

 • Niklas Ekberg

  Gatuchef

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-17