Ansökan

Parkeringstillstånd

Felanmälan

Hjälpa oss hitta fel

Sök vägbidrag

Underhåll av enskild väg

Gator och trafik

I Säffle kommun ska du kunna färdas säkert på gator och vägar med bil, buss, cykel eller till fots. Här ska du enkelt kunna parkera i centrum och om du är rörelsehindrad ska du kunna få färdtjänst.

Säffle kommun arbetar för att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Här kan du läsa om hur vi utvecklar, bygger och underhåller vår stad

Aktuella störningar på statliga vägar
Trafiksäkerhetsregler
Gatuplaner

Parkering, parkeringstillstånd och laddstolpar

Parkeringstillstånd är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.

Kollektivtrafik

Säffle har ett strategiskt geografisk läge där E45, E18 och järnvägen korsar kommunen. Vi är också mycket förskonade för långa bilköer vilket gör vardagen lätt och smidig.

Skötsel av gator och vägar

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för renhållningen och underhållet av kommunens gator och vägar.

Cykling och cykelvägar

Välkommen att utforska Sveriges yngsta stad med cykel! I Säffle ligger det mesta centralt. Flera cykelvägar ligger naturskönt längs Byälven. Det finns ett nät av cykelvägar som binder ihop stadens stadsdelar med centrum och varandra.

Gatubelysning

Information om gatubelysning hittar du på denna sida. För att vår gatubelysningsanläggning ska fungera i så stor omfattning som möjligt byts våra ljuskällor ut områdesvis så att alla ljuskällor är utbytta inom loppet av fem år.