Sophämtning
Kontakt

Sophämtning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

I Säffle kommun sköts insamlingen av kärl- och säckavfall av Urbaser AB. Teknik- och fritidsförvaltningen sköter kundtjänst och fakturering av renhållning i kommunen.

Kontakt vid frågor och funderingar

Vid frågor som rör din sophämtning, hämtningsdag, abonnemangsförändringar och beställningar vänligen kontakta kundtjänsten för vatten och renhållning.


Har ni tillfälligt mycket hushållsavfall som inte får plats i kärlet? Hos kundtjänsten för vatten och renhållning kan ni göra en beställning en extra budning för tömning av ert avfall.
Ni kan även beställa en extra sopsäck.

Telefon: 0533-68 15 89 eller
E-post: varenhallning@saffle.se

Taxor och avgifter

Placering av ditt kärl vid hämtning av hushållsavfall

Hur ditt sopkärl placeras i förhållande till var hämtning kan ske med sopbilen spelar en stor roll för arbetet med att samla in avfall i kommunen.
Våra renhållningsarbetare tömmer i genomsnitt 350 kärl varje dag och vi ber därför dig som kund att placera ditt kärl på ett sådant sätt så vi kan utföra insamlingsarbetet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Tänk på att ditt kärl inte töms om det är överfullt eller felvänt.

 • Ställ kärlet väl synligt på ditt hämtställe senast klockan 06:00 på din hämtdag. Ditt hämtställe är lämplig plats inom 6 meter från där sopbilen kan stanna.
 • Placera kärlet med hjulen och draghandtaget riktade utåt mot sopbilen. Draghandtaget får inte blockeras av staket eller växtlighet.
 • Underlaget ska vara hårdgjort och slätt så att kärlet kan rullas till sopbilen. Kärlen får inte stå upphöjt och ska inte behöva lyftas över tröskel.
 • Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas helt. Se till att locket ligger mot kärlets kant och att det inte glipar. Har du tillfälligt mer avfall så kan du beställa extra hämtning via kundtjänst.
 • Har ditt kärl inte blivit tömt på grund av ovanstående punkter så kan du beställa extra hämtning mot avgift hos kundtjänsten för vatten- och renhållning.
Vänd ditt sopkärl med handdtaget utåt, max 6 meter från hämtstället.

Såhär beställer du sophämtning

Kontakt
 • Kundtjänst vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Telefontid:
  09:30-12:00

Senast uppdaterad • 2020-10-19