Kontakt

Sophämtning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

I Säffle kommun sköts insamlingen av kärl- och säckavfall av Urbaser AB. Teknik- och fritidsförvaltningen sköter kundtjänst och fakturering av renhållningstjänster i kommunen.

Valborgsmässoafton 30/4, ställ ut ditt kärl på ordinarie hämtdag och låt det stå kvar tills dess att det är tömt.

Kristi Himmelfärdsdag 13/5, ställ ut ditt kärl på ordinarie hämtdag, och låt det stå kvar tills dess att det är tömt.

Kundtjänsten för VA och renhållning

Telefontid: Vardagar klockan 09:30-12:00.

Telefon: 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se

Taxor och avgifter

Hur ditt sopkärl placeras i förhållande till var hämtning kan ske med sopbilen spelar en stor roll för arbetet med att samla in avfall i kommunen. Våra renhållningsarbetare tömmer i genomsnitt 350 kärl varje dag och vi ber därför dig att placera ditt kärl på ett sådant sätt så vi kan utföra insamlingsarbetet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Tänk på att ditt kärl inte töms om det är överfullt eller felvänt.

 • Ställ kärlet väl synligt på ditt hämtställe senast klockan 06:00 på din hämtdag. Ditt hämtställe är lämplig plats inom 6 meter från där sopbilen kan stanna.
 • Placera kärlet med hjulen och draghandtaget riktade utåt mot sopbilen. Draghandtaget får inte blockeras av staket eller växtlighet.
 • Underlaget ska vara hårdgjort och slätt så att kärlet kan rullas till sopbilen. Kärlen får inte stå upphöjt, ska stå på plan mark och inte behöva lyftas över tröskel eller höga kanter.
 • Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas helt. Se till att locket ligger mot kärlets kant och att det inte glipar. Placera inga föremål på locket. Har du tillfälligt mer avfall så kan du beställa extra hämtning via kundtjänst.
 • Har ditt kärl inte blivit tömt på grund av ovanstående punkter så kan du beställa extra hämtning mot avgift hos kundtjänsten för vatten- och renhållning.
Vänd ditt sopkärl med handdtaget utåt, max 6 meter från hämtstället.

Information om din sophämtning


Sophämtning

Vanliga frågor och svar

 • Vad gör jag om jag behöver ha mitt kärl tömt innan ordinarie tömning?
  Om du har extra mycket sopor och ditt kärl behöver en extra tömning kan du beställa en budning (extra tömning). Du kan köpa en röd säck som du ställer bredvid ditt kärl. Säcken tas med på ordinarie tömningsdag.
  Kontakta oss på kundtjänst så hjälper vi dig med detta.
 • Mitt kärl är ej tömt, varför?
  Detta kan bero på att kärlet inte är utställt i tid, att det är överfullt, (att locket ej är helt stängt) eller att avfallet är felsorterat.
 • Vilken dag i veckan töms mitt kärl?
  Kontakta vår kundtjänst på 0533-68 15 89, eller maila oss på varenhallning@saffle.se så hjälper vi dig.
 • Hur byter jag kärlstorlek?
  Kontakta vår kundtjänst på 0533-68 15 89, eller maila oss på varenhallning@saffle.se
 • Jag har sommarabonnemang, vilken period töms mitt kärl?
  Sommarabonnemang gäller mellan 1/5-30/9 varje år. Tömningen av ditt kärl startar automatiskt.
 • Vad gör jag om det är skräpigt på återvinningsstationen eller om behållarna behöver tömmas?
  Gör en felanmälan på FTI:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eller ring 020-088 03 11.
 • När får jag ett kärl för matavfall?
  Säffle och Åmåls kommuner har tagit ett beslut om att kärl för matavfall ska finnas. När detta arbete dras igång kommer detta att ske områdesvis. Du får information när detta sker.


 

Såhär beställer du sophämtning

Kontakt
 • Kundtjänst vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

Senast uppdaterad • 2021-04-12