Kontakt

Slamtömning och latrin

Slamtömningen av små avloppsanläggningar i kommunen utförs av Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB. Kundtjänstärenden och faktureringen sköts av teknik och fritid Säffle-Åmål.

Från och med den 1 januari 2024 kommer Säffle och Åmåls kommuner att anlita Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB som entreprenör för slamtömning.

För dig som kund innebär detta ingen förändring och slamtömning sker med samma intervall som tidigare.

Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB tömmer slam enligt en deltömning med tvåfacksteknik.
Det innebär att slamtömningsfordonet är indelat i två fack. Ett för slamtäcket och ett för vatten. Dessa två hålls åtskilda under tömningsprocessen. Efter att slammet tagits bort/tömts och separerats från vattnet så förs vattnet tillbaka in i brunnen. Denna tömningsteknik gör att den naturliga processen kommer igång snabbare.
Från och med 1 januari kommer trekammarbrunnar att tömmas på detta sätt. Slamtömning sker med samma intervall som tidigare.

För dig om har tömning på fast vecka skickas ett tömningsschema ut i december månad varje år.

För dig om har tömning på fast tur skickas ett aviseringsmeddelande om slamtömning ut när det närmar sig tömning.

Behöver du akut tömning av din brunn/tank kontakta oss via chatt som du hittar på våra hemsidor. Du når oss även via e-post till varenhallning@saffle.se, eller via telefon 0533-68 15 89.

Vid akut slamtömning efter klockan 16:00, kontakta Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB via telefon 010-455 91 50.

Taxor och avgifter

 

 • När töms min avloppsanläggning?
  Tömningsperiod för enskilda brunnar finns på respektive kommuns hemsida. Inför varje tömning skickas ett aviseringsmeddelande ut till fastigheten
 • Vad gör jag om jag behöver ha en akut tömning av min brunn/tank?
  Under kontorstid kontakta vår kundservice på 0533-68 15 89, eller på varenhallning@saffle.se.
  Vid akut slamtömning efter klockan 16:00 samt helger, kontakta Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB via telefon 010-455 91 50..
 • Vad gör jag om jag har enskild anläggning och är i behov av en spolning?
  Kontakta valfri entreprenör.
 • Vad gör jag om jag har fått stopp i mitt kommunala avlopp och behöver en spolning?
  Under kontorstid kontakta Stena på 010-445 51 00.
  Vid akut slamtömning efter klockan 16:00 samt helger, kontakta Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB via telefon 010-455 91 50.
 • Vad gör jag om jag behöver en extra tömning av min brunn/tank, eller behöver stoppa en tömning?
  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Du kan även kontakta vår kundservice på 0533-68 15 89, eller skicka e-post till: varenhallning@saffle.se. Vår telefontid är vardagar mellan 09:30-12:00, men via chatt når du oss hela dagen.
  För att du ska få ordinarie pris på denna tömning måste beställning ske senast två veckor före varje tömning.

Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB tömmer slam enligt en deltömning med tvåfacksteknik.
Det innebär att slamtömningsfordonet är indelat i två fack. Ett för slamtäcket och ett för vatten. Dessa två hålls åtskilda under tömningsprocessen. Efter att slammet tagits bort/tömts och separerats från vattnet så förs vattnet tillbaka in i brunnen. Denna tömningsteknik gör att den naturliga processen kommer igång snabbare.
Från och med 1 januari kommer alltså trekammarbrunnar att tömmas på detta sätt.


Kontakt
 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning av sopor

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Vår telefontid är vardagar mellan 09:30-12:00, men via chatt når du oss hela dagen.

 • Journummer slamtömning UTAB

  Slamtömning vid akuta ärenden utanför kontorstid - Ulvsby Miljö AB/UTAB

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  010-45 59 151, gäller endast brådskande ärenden slamtömning

  Ingen e-post tillgänglig

  Ingen adress tillgänglig

  Journumret gäller vardagar efter klockan 16:00, samt från fredagar 16:00 till måndag 07:00