Renhållningsordning
Kontakt

Renhållningsordning och avfallsföreskrift

I renhållningsordningen beskrivs hur avfallet ska sorteras och vilket ansvar kommunen respektive fastighetsägaren har när det gäller avfallshanteringen.

Renhållningsordning för Säffle kommun

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning bestående av en avfallsplan samt en avfallsföreskrift. Dokumenten fastställs av kommunfullmäktige.

Avfallsplan år 2017-2022 antogs av kommunfullmäktige 2017-03-06. I avfallsplanen finns de mål och åtgärder som kommunen ska arbeta mot för att uppnår ett hållbart samhälle utifrån ett miljö- och avfallsperspektiv.

Den nya avfallsföreskriften antogs av Säffle kommun 2021-11-08 och av Åmåls kommun 2021-12-14. I avfallsföreskriften beskrivs hur avfallet ska sorteras av kommunens invånare samt vilket ansvar kommunen respektive fastighetsägaren har när det gäller hushållsavfall och verksamhetsavfall.

Kontakt
 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

Senast uppdaterad • 2022-06-29