Lastmaskin vid containrar med sopor
Kontakt

Östby miljöstation

På Östby återvinningscentral kan ni som abonnenter lämna allt ifrån trädgårdsavfall, vitvaror och pappersförpackningar till virke, färgrester och elektronik.

Öppettider:

Tänk på att respektera våra öppettider och planera ditt besök hos oss så att du har god tid att slänga ditt skräp. Du som finns på området efter stängningstid tömmer ditt återvinningsbara material och lämnar miljöstationen när du är klar – dock senast 15 minuter efter stängning.

Välkommen!

Dag

Tid

Måndag

07:15 - 18:00

Tisdag

07:15 - 18:00

Onsdag

07:15 - 18:00

Torsdag

07:15 - 18:00

Fredag

07:15 - 15:30

Lördag

09:00 - 12:00

Söndag

Stängt

Grafisk bild som visar sorteringsguide över Östby miljöstation

Återvinningshelger 2024

Under två helger på våren och hösten har Östby miljöstation återvinningshelg.

Välkomna.

Datum (Lördag och Söndag)

Tid

24 - 25/2

09:00 - 15:00

27 - 28/4

09:00 - 15:00

7 - 8/9

09:00 - 15:00

26 - 27/10

09:00 - 15:00

Östby miljöstation har stängt heldag följande dagar (samt övriga röda dagar)

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Dag

Nyårsdagen

1/1

Trettondagen

6/1

Långfredag

29/3

Påskafton

30/3

Annandag påsk

1/4

1:e maj

1/5

Kristi himmelfärdsdag

9/5

Nationaldagen

6/6

Midsommarafton

21/6

Midsommardagen

22/6

Alla helgons dag

2/11

Julafton

24/12

Juldagen

25/12

Annandag jul

26/12

Nyårsafton

31/12

 

Östby har olika öppettider beroende på vilken säsong vi befinner oss i.

Vintersäsong 1/10 - 31/3

Vintersäsongens tiden gäller mellan 1/10 - 31/3

Dag

Tid

Måndag

07:15 - 15:30

tisdag

07:15 - 15:30

Onsdag

07:15 - 18:00

Torsdag

07:15 - 15:30

Fredag

07:15 - 15:30

Lördag

09:00 - 12:00

Söndag

Stängt

Sommarsäsong 1/4 - 30/9

Sommarsäsongens tider gäller mellan 1/4 - 30/9

Dag

Tid

Måndag

07:15 - 18:00

Tisdag

07:15 - 18:00

Onsdag

07:15 - 18:00

Torsdag

07:15 - 18:00

Fredag

07:15 - 15:30

Lördag

09:00 - 12:00

Söndag

Stängt

Tidslinje över utvecklingen på Östby miljöstation sedan start

Avgifter

Privatperson och renhållningskund

Som privatperson och renhållningskund i Säffle och Åmåls kommuner behöver du inte betala någon avgift för att lämna ditt grovavfall eller farligt avfall på Östby miljöstation, förutom asbest där en avgift tas ut. (Se nedan) Det ingår i det renhållningsabonnemang som du eller din hyresvärd betalar. En förutsättning för gratis inlämning är att du sorterar det du lämnar på återvinningscentralen.

Asbest är sedan länge förbjudet men förekommer framför allt i äldre byggnader som värmeisolerande material, takbeklädnad, och i golvmaterial till exempel. Allt asbestinnehållande material som lämnas på Östby ska vara ordentligt inplastat och kunden ska kunna lasta i den själv. Tag kontakt med personalen för anvisning om var materialet ska läggas.

Företag

Det är inte gratis för företag att lämna avfall på Östby miljöstation och från och med 15/5 2022 ska verksamheter och företag deklarera sitt avfall i samband med sitt besök. Avfallet ska vägas in på avfallsanläggningen och faktureras sedan efter vikt.
Kontakta personalen på vågstationen om du har frågor eller behöver hjälp med invägningen.

Insamling av deponigas

På Östby miljöstation samlas deponigas in från den tidigare deponin för hushållsavfall. I tippen produceras metangas, som sugs ut via 30 järnspett, som finns nedstuckna i deponin. Gasen transporteras sedan via en 6 km lång ledning ner till reningsverket i Åmål där gasen används som bränsle för att driva en motor och generator. El och värme produceras och denna produktion förser bland annat reningsverket med energi.

Dubbel klimatnytta

Genom att ta vara på deponigasen så uppnår vi en dubbel klimatnytta. Metangasen oskadliggörs som annars är en mycket kraftig växthusgas och så ersätter gasen det tidigare energibehovet, att elda olja, som reningsverkets energikälla.

Vad händer om anläggningen slutar att fungera?

Om anläggningen av någon anledning stannar så tänds en fackla på Östby miljöstation och gasen facklas bort.

Kontakt
 • Östby miljöstation

  Östby miljöstation

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0532-449 02

  Östby 910, 662 92 Åmål

 • Robert Skoglund

  Driftledare avfall- och renhållningsenheten

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  070-24 98 147

  Östby Miljöstation

 • Kerstin Svensson

  Renhållningschef

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-06-12