Drönarbild över en skogsväg på hösten
Kontakt

Källsortering och återvinning

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar finns på ett flertal platser både i och utanför tätorten.

Tömning och städning vid återvinningsstationerna sköts av kommunen.

Regeringen beslutade 2022 om nya regler för insamling av förpackningar. Man vill förenkla för hushållen och verksamheter att sortera ut sina förpackningar, där kommunerna från 2024 ansvarar för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Med ökad återvinning minskar behovet av nya råvaror, och därmed även koldioxidutsläppen.
Senast 2027 ska privatpersoner dessutom kunna lämna förpackningar av plast, papper, glas och metall nära sina hem, så kallad fastighetsnära insamling (FNI).
Inom teknik och fritid Säffle-Åmål arbetar vi nu för fullt med att planera hur detta ska kunna genomföras på bästa sätt.

Som ett led i detta arbete kommer kommunerna från årsskiftet att överta ansvaret för återvinningsstationerna från Förpackningsinsamlingen (FTI AB). För dig som lämnar förpackningar på en återvinningsstation kommer detta inte att innebära någon skillnad. Du fortsätter att lämna dina förpackningar precis som förut.

En nyhet som införs från 1 januari 2024 är att det nu på din återvinningsstation även kommer att finnas en klädbehållare för insamling av kläder, textilier, skor och väskor. Dessa bör lämnas hela och rena då de sedan kommer att skänkas vidare till second-handbutiker.

Felanmälan om skräpiga återvinningsstationer eller fulla behållarna ska du från och med årsskiftet göra till kommunen.

Telefon: 0533-68 17 50
E-post: teknik.fritid@saffle.se


Vid frågor eller synpunkter som rör återvinningsstationerna:

 • Felanmäl återvinningsstationerna genom vår app "Felanmälan Säffle-Åmål".
 • Chatta med oss, vi kan ta emot din felanmälan.
 • Skicka e-post till teknik.fritid@saffle.se, eller ring 0533-68 17 50.

Här hittar du återvinningsstationer i Säffle

Vill du felanmäla om det är skräpigt på åtevinningsstationen eller anmäla överfull behållare? Tryck på den återvinningsstation det gäller så kommer du till vår felanmälansapp.

Säffle tätort

Utanför tätorten

När töms min återvinningsstation?

Här ser du hur ofta din återvinningsstation töms.

Behållare

Tömningsfrekvens

Pappersförpackningar

Varje måndag och torsdag

Plastförpackningar

Varje onsdag

Metallförpackningar

Var 4:e vecka (v 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52)

Glascontainer

Var 4:e vecka ( v 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49)

Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

 • Susanne Bäckström

  Miljöingenjör

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 36 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-02-19