Bild som visar en datorskärm och del av en persons arm och hand
Kontakt

Avfallshantering för företag och föreningar

Hushållsavfall hos företag och föreningar kan till exempel uppkomma från hotell, i personalmatsalar, vid städning av lokaler eller som avfall från matvaruaffärer och restauranger.

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfallet som uppkommer hos företagen och föreningarna.

Vad är verksamhetsavfall?

Övrigt avfall som uppkommer i företaget/föreningen benämns verksamhetsavfall och kan till exempel vara förpackningsmaterial, möbler, virke, trädgårdsavfall, kemikalier. Detta avfall ska företaget/föreningen lämna till valfri leverantör av avfallshanteringstjänster.

Lämna avfall på Östby miljöstation

Om företaget/föreningen väljer att lämna avfallet på Östby miljöstation ska det vägas in av anläggningens personal och sedan sorteras enligt anvisning.
Faktura skickas sedan på avlämnat avfall enligt gällande avfallstaxa.

Farligt avfall

På Östby miljöstation kan företag/ förening endast lämna tryckimpregnerat virke, allt annat farligt avfall hänvisas till privata avfallsaktörer som tar emot farligt avfall. Det tryckimpregnerade virket ska vägas in av anläggningens personal och läggas på anvisad plats.
Faktura skickas sedan på avlämnat avfall enligt gällande avfallstaxa.

Inrapportering till Avfallsregistret

Från och med 1/11 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Företag/ föreningar som lämnar farligt avfall måste ha kompletta uppgifter för att vi ska kunna ta emot avfallet.

Uppgifter som vi behöver vid rapportering:

 • Organisations- eller VATnummer
 • Företagets eller föreningens namn
 • Kontaktperson; namn, e-post, och telefonnummer
 • Referensnummer på transporten
 • AvfallsID
 • Plats där avfallet senast hanterades; geografisk position, adress eller koordinater enligt SWEREF

Har ni frågor? Kontakta Östby miljöstation: 0532-449 02

Här hittar ni rapportblanketten , 188.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning av sopor

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Vår telefontid är vardagar mellan 09:30-12:00, men via chatt når du oss hela dagen.

Senast uppdaterad • 2024-03-15