Text

Avfall och återvinning

Våra e-tjänster

Enkel självservice för invånare

Felanmälan

Hjälpa oss hitta fel

Servicevarningar

Registrera dig här

Avfall och återvinning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

I Säffle kommun sköts renhållningen av entreprenörerna Urbaser AB och Ragn-sells Kommunpartner AB. Östby Miljöstation är Säffle och Åmåls kommuners gemensamma återvinningscentral. Här kan du som abonnent lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Ställ frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning till:

0533-68 15 89 eller varenhallning@saffle.se

Telefontid: 09:30-12:00

Farligt avfall och invasiva växter

Hur man ska hantera farligt avfall, grovavfall-grovsopor och invasiva växter skiljer sig från hanteringen av våra vanliga hushållssopor. Här kan du läsa om hur du tar hand om det på bästa sätt.

Sophämtning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

Viktig information

På denna sida hittar du länkar till viktig information om avfall och återvinning

Renhållningsordning

I renhållningsföreskriften beskrivs hur avfallet ska sorteras och vilket ansvar kommunen respektive fastighetsägaren har när det gäller avfallshanteringen.

Östby miljöstation

Östby Miljöstation är Säffle och Åmål kommuns gemensamma återvinningscentral där du som abonnent gratis kan lämna ditt grovavfall och farliga avfall. Miljöstationen ligger vid 45:an nära gränsen mellan kommunerna.