Våra e-tjänster

Enkel självservice för invånare

Felanmälan

Hjälpa oss hitta fel

SMS-utskick

Få viktig information via SMS

Avfall och återvinning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om kommunalt avfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

I Säffle kommun sköts renhållningen av teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB sköter om tömningen av slam. Östby miljöstation är Säffle och Åmåls kommuners gemensamma återvinningscentral där kan du som abonnent lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Du kan ställa frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning via chatt till oss. Det går också bra att skicka e-post till: varenhallning@saffle.se

Du når oss även på telefon 0533-68 15 89.

Telefontid: 09:30-12:00

Du har nu möjlighet att få fakturor som gäller vatten- och renhållning till din digitala brevlåda.
Om du använder Kivra kan du även betala dina fakturor direkt i denna. Det är ett säkert sätt att betala dina fakturor eftersom det görs via Mobilt BankID.

Hur gör du för att ansluta dig om du inte tidigare har någon digital brevlåda?
Är du inte tidigare kund behöver du ansluta dig till en digital brevlåda (Kivra eller Min myndighetspost.)

När du anslutit dig kommer du att få en e-postavisering varje gång du får en faktura från oss
Har du idag pappersfaktura eller redan är ansluten till någon digital brevlåda behöver du inte göra något, fakturan kommer till dig automatiskt. Logga däremot gärna in på din digital brevlåda och kontrollera att dina uppgifter stämmer.

Om din faktura idag går till din internetbank kommer den även i fortsättningen att skickas dit. Har du idag e-postfaktura och istället vill ha den till din digitala brevlåda behöver du kontakta kundservice för va-renhållning, så hjälper de dig med detta.

Om du väljer att inte ansluta dig kommer du att få dina fakturor på samma sätt som tidigare.

Kivra: E-post: support@kivra.com, 077-045 70 00.
Min myndighetspost: minmyndighetspost.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 0771-11 44 00.

Källsortering och återvinning

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar finns på ett flertal platser både i och utanför tätorten. Tömning och städning vid återvinningsstationerna sköts av kommunen.

Viktig information

På denna sida hittar du länkar till viktig information om avfall och återvinning

Renhållningsordning och avfallsföreskrift

I renhållningsordningen beskrivs hur avfallet ska sorteras och vilket ansvar kommunen respektive fastighetsägaren har när det gäller avfallshanteringen.

Slamtömning och latrin

Slamtömningen av små avloppsanläggningar i kommunen utförs av Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB. Kundtjänstärenden och faktureringen sköts av teknik och fritid Säffle-Åmål.