Vård- och omsorgsutbildning
Kontakt

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningen utvecklar dina kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Hos oss på Säffle Lärcenter har vi förmånen att kunna erbjuda alla fyra yrkesutgångar - akutsjukvård, funktionshinderområdet, äldreomsorg och psykaitari. Utbildningen pågår upp till 80 veckor och innefattar 1500 gymnasiepoäng. Under ett antal veckor sker lärandet även på en arbetsplats (APL) som kan innebära både dag-, kväll- och helgtjänstgöring.

Inledningsvis har vi tre veckor på lärcenter där vi går igenom studieteknik, vår plattform, studiebesök i verksamheten med mera. Därefter sker undervisningen via vår plattform tillsammans med minst två dagar i veckan som vi träffas på plats.

Möjlighet finns också att läsa enstaka kurser tillhörande utbildningen.

Validering

Du har möjlighet att validera din yrkeskunskap genom prövning. För att kunna tillgodoräkna dig detta är det viktigt att arbetsgivarintyg inom vård och omsorg bifogas med ansökan.

Behörighetskrav

Svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap motsvarande årskurs 9.

Hur ansöker jag?

Nästa tillfälle att söka hel utbildning är inför hösten 2021. Vi återkommer här med datum. Enstaka kurser går däremot att söka löpande.

Ansök här via vår E-tjänst
Gemensamma kurser

Kursens namn

Poäng

Kurskod

Etik och människans livsvillkor

100 p

MÄNETI0

Gymnasiearbete

100 p

GYARV0

Hälsopedagogik

100 p

HÄLHÄL0

IT i vård och omsorg

100 p

ITIITI0

Medicin 1

150 p

MEDMED01

Psykiatri 1

100 p

PSYPSY01

Psykologi 1

50 p

PSKPSY01

Specialpedagogik 1

100 p

SPCSPE01

Svenska 1

100 p

SVESVE01

Svenska som andraspråk 1

100 p

SVASVA01

Vård och omsorgsarbete 1

200 p

VÅRVÅR01

Vård och omsorgsarbete 2

150 p

VÅRVÅR02

Samhällskunskap 1a1

50 p

SAMSAM01A1

Fördjupningskurser

Kursens namn

Poäng

Kurskod

Akutsjukvård

200 p

SJUAKU0

Hemsjukvård

100 p

SJUHEM0

Palliativ vård

100 p

SJULIN0

Psykiatri 2

100 p

PSYPSY02

Kost, måltid och munhälsa

150 p

HÄLKOS0

Samhällsbaserad Psykiatri

100 p

PSYSAM0

Socialpedagogik

100 p

PEASOC0

Specialpedagogik 2

100 p

SPCSPE02

Svenska 2

100 p

SVESVE02

Svenska 3

100 p

SVESVE03

Svenska som andraspråk 2

100 p

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

100 p

SVASVA03

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 p

GERVÅR0

Vårdpedagogik och handledning

100 p

PEAVÅD0

Äldres hälsa och livskvalitet

100 p

GERÄLD0

Kontakt
  • Inger Gerdén

    Vägledare Lärcenter

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533- 68 19 40

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-23