Bild
Kontakt

Barnskötarutbildningen

En utbildning för dig som vill arbeta inom förskolan

Denna lärlingsutbildning riktar sig till dig som vill arbeta inom förskolan. Utbildningen ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen pågår under 60 veckor, med uppehåll över sommaren, och innefattar 1300 poäng. Efter utbildningen kan du söka tjänst som barnskötare.

I utbildningen varvas teori och praktik och studierna bedrivs både i grupp och enskilt. 70% av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats och resterande tid hos oss på Säffle Lärcenter. Utbildningen är CSN-berättigad.

Förkunskapskrav:
- svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9 eller grundläggande Vux.

Registerutdrag
Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom förskolans verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart. Se polisen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.

 

Utbildningen har för närvarande inget intag.

Baskurser

Kurs

Poäng

Kurskod

Lärande och utveckling

100p

PEDLÄR0

Människors miljöer

100p

PEDMÄI0

Kommunikation

100p

PEDKOU0

Pedagogiskt ledarskap

100p

PEDPEG0

Etnicitet och kulturmöten

100p

SOIETN0

Hälsopedagogik

100p

HALHAL0

Grundläggande vård och omsorg

100p

GRUGRD0

Specialpedagogik 1

100p

SPCSPE01

Pedagogiska teorier och praktiker

100p

PEDPED0

 

Påbyggnad

Kurs

Poäng

Kurskod

Barns lärande och växande

100p

PEDBAS0

Pedagogiskt arbete

100p

PEGPEA0

Skapande verksamhet

100p

PEGSKP0

Kontakt
  • Inger Gerdén

    Vägledare Lärcenter

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533- 68 19 40

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-06-16