Yrkesvuxenutbildning
Kontakt

Yrkesvuxutbildning

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå.

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå. Tanken är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, det vill säga att det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning. Du läser en utbildning för ett specifikt yrke. Med utbildning menas flera sammansatta enskilda kurser som skapar en sammanhållen utbildning.

Vem får delta?

Satsningen riktar sig främst till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det kan också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en yrkesutbildning.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ska företräde ges till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. Du är behörig att studera inom komvux från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år. Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år.


Industriutbildning
Barnskötarutbildning
Vård- och omsorgsutbildning
Elektriker - Yrkesvux
Husbyggnad - lärling
Maskinoperatör - lärling

 

Vuxenutbildning i Värmland

Du kan ansöka om en utbildning i vilken kommun som helst men eftersom det är den kommun där du är folkbokförd som betalar din utbildning, måste denna alltid godkänna din ansökan.

Ansökan görs till den kommun som erbjuder utbildningen.


Vux i Värmland
Kontakt
  • Inger Gerdén

    Vägledare Lärcenter

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533- 68 19 40

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-03-21