Vård- och omsorgsutbildning
Kontakt

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningen utvecklar dina kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Undersköterska 1500p

Efter genomgången undersköterskeutbildning på minst 1500 poäng får du ett diplom utfärdat av Vård- och omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vård- och omsorgscollege, VOC, är en samverkansform mellan yrkesliv och utbildning som arbetar för god kvalitet och en modern utbildning. Diplomet är meriterande vid anställning inom vård- och omsorgsverksamheterna i Värmland.

Efter avklarad utbildning kan du till exempel arbeta som:

  • Personlig assistent
  • Skötare
  • Vårdare
  • Undersköterska

Vårdbiträde 800p

Vårdbiträdesutbildningen innehåller 800 kurspoäng inom ramen för vård- och omsorgsutbildningen. När du har godkända resultat i de kurser som ingår i utbildningen får du ett intyg från Vård- och Omsorgscollege.

Efter studierna kan du arbeta inom vård och omsorg som vårdbiträde. Om du vill studera vidare till undersköterska finns möjlighet att fortsätta studera inom befintlig utbildning eller att du kompletterar med fler kurser i efterhand och på det viset höjer din kompetens.

Studieform och omfattning

Utbildningen genomförs på heltid och du förväntas studera ca 40 timmar i veckan. Utbildningen ställer krav på egna studier utöver klassrumsundervisningen. Det betyder att egna studier på fritiden kommer att krävas av dig för att klara av studierna.

Inledningsvis har vi två veckor på plats där vi går igenom studieteknik, vår plattform, studiebesök i verksamheten med mera. Därefter sker undervisningen via vår lärplattform tillsammans med minst två dagar i veckan som vi träffas på plats.

Arbetsplatsförlagd utbildning (praktik) på heltid ingår - dag, kväll och helg, enligt handledarens schema.

Om någon önskar arbeta parallellt bredvid sina studier så behöver man nogsamt tänka igenom vad som är rimligt och möjligt. Lärarna har ingen möjlighet att anpassa schema i teorikurser eller vid praktiken utifrån enskilda elevers privatliv, hemsituationer eller arbete.

Fristående kurser

Om du vill läsa enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning eller för att bredda din kompetens är du välkommen att söka kurser inom vård- och omsorgsutbildningen.

Från och med hösten 2021 förändras utbildningen med nya kurser. Fram till 30 juni 2022 finns dock möjlighet att påbörja och läsa de kurser som hör till tidigare utbildning.

Validering

Du har möjlighet att validera din yrkeskunskap genom att delta i vårt valideringsspår. För att kunna tillgodoräkna dig detta är det viktigt att arbetsgivarintyg inom vård och omsorg bifogas med ansökan.

Här Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vårt valideringsspår inom vård och omsorg.

Förkunskapskrav

Svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap motsvarande årskurs 9.

Tillgång till dator, internet och grundläggande datavana är nödvändigt för att delta i utbildningen. Alternativt att man lånar dator och sitter hos oss på Lärcenter och studerar.

Inför varje praktikperiod kan du behöva lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Detta beställs hos Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.Ansökningsperiod

Kursstart

15 maj till 15 juni 2024

26 augusti 2024

15 oktober till 15 november 2024

13 januari 2025

Har du sedan tidigare läst kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och/eller Samhällskunskap 1a1 så kan du tillgodoräkna dig kurserna och behöver inte läsa dem igen.


Kursens namn

Poäng

Kurskod

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

SVESVE01/SVASVA01

Social omsorg 1

100

SOASOC01

Omvårdnad 1

100

OMVOMV01

Anatomi och fysiologi 1

50

ANOANA01

Gerontologi och geriatrik

100

GERGER0

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

FUTFUN01

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Hälso- och sjukvård 1

100

HAOHAL01

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Har du sedan tidigare läst kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och/eller Samhällskunskap 1a1 så kan du tillgodoräkna dig kurserna och behöver inte läsa dem igen.


Kursens namn

Poäng

Kurskod

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

SVESVE01/SVASVA01

Social omsorg 1

100

SOASOC01

Omvårdnad 1

100

OMVOMV01

Anatomi och fysiologi 1

50

ANOANA01

Gerontologi och geriatrik

100

GERGER0

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

FUTFUN01

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Hälso- och sjukvård 1

100

HAOHAL01

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Anatomi och fysiologi 2

50

ANOANA02

Social omsorg 2

100

SOASOC02

Omvårdnad 2

100

OMVOMV02

Hälso- och sjukvård 2

100

HAOHAL02

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

FUTFUN02

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01A1

Psykiatri 2

100

PSYPSY02

Vård- och omsorg specialicering

100

VADVAD00S

Ansök till Säffle Lärcenter

Tycker du att utbildningen låter intressant men saknar godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9? Då kan du istället ansöka om att studera kombinationsutbildningen. Mer information finns när du klickar på länken.

Vårdbiträde - Kombinationsutbildning
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-06-05