Svenska för invandrare - SFI
Kontakt

Förberedande utbildningar

Förberedande utbildningar ger dig en inblick i ett yrkesområde och ger dig de förkunskaper som du behöver för att senare kunna läsa yrkesutbildningen.

Om du är osäker på om ett yrke är något för dig har vi förberedande utbildningar som ger dig en inblick i hur det är att jobba inom området. Den ges på heltid under 10 veckor och vi varvar teori med praktiskt arbete och gör studiebesök på olika arbetsplatser.

Förberedande utbildning Industri
Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-06-26