Bild
Kontakt

Elektriker - yrkesvux

En yrkesvuxutbildning för dig som ser en framtid som elektriker.

Denna yrkesvuxutbildning på gymnasial nivå riktar sig till dig som vill jobba med installation, underhåll och service inom elbranschen. 15% av utbildningen sker på en arbetsplats (APL). Vi är ETG- partner, det innebär att praktiktiden efter avslutat utbildning ersätts med kvalitetssäkrad arbetsplatsförlagd lärande 300 timmar under utbildningen på lokala installationsföretag, samt ett praktiskt yrkesprov i slutet på utbildningen.


Säffle Lärcenter erbjuder två inriktningar:

Automation

Målet för inriktningen Automation är att du ska få grundläggande kunskaper i att planera, installera och driftsätta olika typer av automatiserade system.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som automationstekniker eller industrielektriker. Under studietiden läses kurser inom mät-, styr- och reglerteknik, PLC-programmering samt elinstallationer. Du får testa på att programmera, installera, felsöka och underhålla automatiserade produktionsanläggningar inom industrin.

Installation

Målet för inriktningen Installation är att du ska få grundläggande kunskaper i att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger dig möjlighet till jobb som installations-, industri- eller servicetekniker.

Vi är ETG-partner, det innebär att lärlingstiden efter utbildningen ersätts med 300 timmar kvalitetssäkrad APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL genomförs under utbildningen på ett elinstallationsföretag eller på någon industri. Efter utbildningen kan du söka ett yrkescertifikat från ECY om du klarar ETG-kraven.


ECY-certifikat

Efter utbildningen kan du söka ECY-certifikat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du klarat kraven för ETG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kravet för certifikat är 1500 gymnasiepoäng enligt ECY. För att kunna ta certifikatet behöver du kunskap motsvarande lägst betyget E i nedanstående ämnen:

  • Svenska/Svenska som andraspråk A eller 1
  • Matematik A eller 1 a/b/c
  • Engelska A eller 5

Med ECY-certifikat är du färdig elektriker (förstaårsmontör) och kan anställas som förstaårsmontör direkt, utan att behöva göra lärlingstimmar.

Om du saknar betyg i något eller några av ämnen för att söka ECY-certifikat kan du vända dig till vår studie- och yrkesvägledare.

Utbildningstid

70 veckors heltidsstudier

Förkunskapskrav

Godkänd svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik motsvarande grundskola/grundläggande vux.

Studieekonomi

Utbildningen berättigar studiemedel från CSN.

Ansökan

Vi tar löpande emot ansökningar.

Din ansökan ska innehålla dina tidigare betyg, ett personligt brev samt CV.

 

Ansök till Säffle Lärcenter

Kurs

Poäng

Kurskod

Datorteknik 1a

100p

DAODAT01a

Elektromekanik

100p

ELRELK0

Energiteknik 1

100p

ENEENE01

Mekatronik 1

100p

MEKMEK01

Allmän automationsteknik

100p

AUOALL0

Elkraftteknik

100p

ELRELF0

Elmotorstyrning

100p

INSELS0

Fastighetsautomation 1

100p

FAIFAS01

Mekatronik 2

100p

MEKMEK02

Mät- och reglerteknik

100p

MÄTMÄT0

Mät- och styrteknik

100p

MÄTMÄO0

Praktiskt ellära

100p

ELLPRA0

Programmerbara styrsystem

100p

MÄTPRR0

Servicekunskap

100p

FÖSSEV0

Komvuxarbete

100p

KVAREE

Kurs

Poäng

Kurskod

Elkraftteknik

100p

ELRELF0

Elektromekanik

100p

ELRELK0

Praktisk ellära

100p

ELLPRA0

Elinstallationer

200p

INSELI0

Belysningsteknik

100p

INSBES0

Elmotorstyrning

100p

INSELS0

Kommunikationsnät 1

100p

INSKOM01

Datorteknik 1a

100p

DAODAT01A

Energiteknik 1

100p

ENEENE01

Mekatronik 1

100p

MEKMEK01

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100p

LARLAM0

Fastighetsautomation 1

100p

FAIFAS01

Servicekunskap

100p

FÖSSEV0

Komvuxarbete

100p

KVARBEE

Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-04-26