Bild
Kontakt

Yrkesutbildning Komvux

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå.

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå. Tanken är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, det vill säga att det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning. Du läser en utbildning för ett specifikt yrke. Med utbildning menas flera sammansatta enskilda kurser som skapar en sammanhållen utbildning.

Vem får delta?

Satsningen riktar sig främst till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det kan också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en yrkesutbildning.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ska företräde ges till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. Du är behörig att studera inom komvux från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år. Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år.


Denna lärlingsutbildning på gymnasial nivå riktar sig till dig som vill arbeta inom förskolan. Utbildningen ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen pågår under 60 veckor och innefattar 1300 poäng. Efter utbildningen kan du söka tjänst som barnskötare.

I utbildningen varvas teori och praktik, studierna bedrivs både i grupp och enskilt. 70% av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats och resterande tid på Lärcenter. Utbildningen är CSN-berättigad.

Denna lärlingsvuxutbildning på gymnasial nivå riktar sig till dig som vill jobba inom industrin som maskinoperatör. 75 % av utbildningen sker på praktikplatsen.

Utbildningstid: 20 veckors heltidsstudier.

Den här utbildningen ger dig möjlighet att söka jobb inom industrin. Utbildningen startar vid flera tillfällen under 2020.
I utbildningen ingår praktik i ett företag i din hemkommun. När du är klar kan du söka många olika jobb inom industrin. Läs i foldrarna om de olika alternativen. Utbildningen är CSN-berättigad.

Vår lärlingsutbildning inom restaurang och storhushåll ger dig stora möjligheter till arbete i branschen. Du kan till exempel söka jobb i serveringskök, gatukök, caféer, inom restaurang, dagligvarubutik, skolkök, sjukhuskök eller förskola. Utbildningen innehåller bland annat undervisning i kall- och varmkök, gastronomi med mat och dryck i kombination, livsmedels- och näringskunskap, matlagning och specialkoster.

Om utbildningen

Att gå en lärlingsutbildning mot restaurang och storhushåll innebär att du till största delen av utbildningstiden (ca fyra dagar/vecka) befinner dig på en arbetsplats inom det aktuella yrkesområdet. En dag i veckan kommer du till skolan för undervisning i vissa teoretiska och praktiska moment som passar bättre att göra i skolans lokaler där kurslitteratur och datorer finns.

På din arbetsplats kommer en eller flera av de anställda att fungera som handledare för dig och under utbildningen gå igenom samtliga moment som du behöver kunna inför en anställning. Handledarna kommer också, tillsammans med lärarna på skolan, att regelbundet kontrollera att du har inhämtat de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs i varje moment.

Vad leder utbildningen till?

Genomgången lärlingsutbildning med godkända betyg ger dig stora möjligheter till ett jobb inom restaurangbranschen. Efter utbildningen till biträdande kock har du kompetens inom flera olika områden. Du kan arbeta inom hotell- och restaurangnäringen, storkök, provkök, butik eller livsmedelsindustrin. Olika mål kan nås beroende på studiefart och förkunskaper.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som vill jobba med livsmedel.

Vem är behörig att söka?

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du:

  • från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller är under 20 år och har examen från gymnasieskola
  • om du saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge och
  • om du har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen startar efter överenskommelse med den studerande och utbildningsanordnaren. Den omfattar 40 veckor och innehåller normalt 1000 poäng.

Ansökan tas emot kontinuerligt

För mer information och ansökan kontakta vägledare
Inger Gerdén
0533-68 19 40
inger.gerden@larcenter.se

 

Senast uppdaterad • 2020-03-31