Bild
Kontakt

Elektriker - yrkesvux SFI

En yrkesvuxutbildning för dig som ser en framtid som elektriker.

Denna yrkesvuxutbildning på gymnasial nivå riktar sig till dig som vill jobba med installation, underhåll och service inom det eltekniska området. 15% av utbildningen sker på en arbetsplats (APL).

Utbildningstid

70 veckors heltidsstudier

Förkunskapskrav

SFI C-kurs. Pågående eller avslutad och bedöms ha förutsättningar att klara utbildningens krav.

Kurs

Poäng

Kurskod

Elkraftteknik

100p

ELRELFO

Elektromekanik

100p

ELRELKO

Praktisk ellära

100p

ELLPRAO

Elinstallationer

200p

INSELIO

Belysningsteknik

100p

INSBESO

Elmotorstyrning

100p

INSELSO

Kommunikationsnät 1

100p

INSKOM01

Datorteknik 1A

100p

DAODAT01A

Energiteknik 1

100p

ENEENE01

Mekatronik 1

100p

MEKMEK01

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100p

LARLAMO

Fastighetsautomation 1

100p

FAIFAS01

Servicekunskap

100p

FÖSSEVO

I ansökan ska du ha med ett personligt brev, cv och betygsdokument. Ansökan behandlas inte om dessa dokument saknas.

Ansökningsperiod

Kursstart

7 februari till 4 mars 2022

11 april 2022

5 september till 30 september 2022

7 november 2022

Ansök här via vår E-tjänst
Kontakt
Senast uppdaterad • 2021-12-02