Synpunkter och klagomål på våra verksamheter
Kontakt

Behandling av personuppgifter

Inom barn- och utbildningsförvaltningens alla verksamheter hanteras personuppgifter. Det gör vi för att exempelvis kunna ge dig som elev betyg, eller underrätta dig som vårdnadshavare om ditt barns frånvaro i skolan.

Hur vi får hantera dina personuppgifter regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR), och för varje behandling behöver vi ha en eller flera lagliga grunder. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är behandling av personuppgifter nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Både allmänt intresse och myndighetsutövning är lagliga grunder.

 • Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden, 661 80 Säffle, 0533-68 16 90.
 • Barn- och utbildningsförvaltningens dataskyddsombud är Lena Fjällman-Johnsson, dataskyddsombud@saffle.se. Dataskyddsamordnare är Lotta Holm, lotta.holm@saffle.se.
 • Personuppgifterna gallras eller bevaras enligt barn- och utbildningförvaltningens dokumenthanteringsplan
 • Endast behörig personal har åtkomst till personuppgifterna

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som behandlas är

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
 • Personnummer

I vissa fall behandlar vi även

 • uppgifter om hälsa (ex. allergier, specialkost)

Ändamål med behandlingen

Dina personuppgifter behandlas i samband med
 • personal- och elevadministration
 • pedagogisk dokumentation och uppföljning
 • fakturering och betalningar
 • förtroendevalda och deras arbete med att ta politiska beslut
 • vid myndighetsutövning
 • ärenden som rör elevhälsans medicinska och psykologiska insatser
Läs mer om hur Säffle kommunkoncern behandlar dina personuppgifter
Läs mer om Dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling här
Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-12-04