Vård-och omsorgsprogrammet
Kontakt

Vård- och omsorgsprogrammet

Under din tid på vård- och omsorgsprogrammet utvecklar du din förmåga när det gäller kommunikation och bemötande ,samt vård och omvårdnad av människor.

Programmet innehåller både teoretiska och praktiska moment. I våra metodrum tränar vi på vanligt förekommande arbetsuppgifter inom vården- såsom personlig vård, blodprovstagning, såromläggning och andra sociala uppgifter. Under APL-perioden (arbetsförlagt lärande på 16 veckor), kommer du under ditt första år att praktisera inom äldreboende, andra året praktisera hemsjukvård och tredje året inom akutsjukvård och funktionshinder.

Vårt program är del i Vård- och omsorgscollege. Detta innebär att vi har ett nära samarbete med arbetslivet för att garantera en hög kvalitet på utbildningen.

Läs mer om vård- och omsorgsprogrammet på Skolverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN (600 poäng)


Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 poäng

Engelska 5

100 poäng

Idrott och hälsa

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Religionskunskap1

50 poäng

Samhällskunskap 1 a 1

50 poäng

Historia 1 a 1

50 poäng

Naturkunskap 1 a 1

50 poäng


PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN (1100 poäng)


Hälsopedagogik

100 poäng

Medicin 1

150 poäng

Etik och människans livsvillkor

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Psykiatri 1

100 poäng

Samhällskunskap 1 a 2

50 poäng

Specialpedagogik 1

100 poäng

Svenska 2/ Svenska som andraspråk

100 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1

200 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2

150 poäng


GYMNASIEARBETE INDIVIDUELLT VAL (300 poäng)


Gymnasiearbete

100 poäng

Individuellt val

200 poäng


PROGRAMFÖRDJUPNING (INRIKTNING 500 poäng)


Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 poäng

Akutsjukvård

200 poäng

Medicin 2

100 poäng

Svenska 3/ svenska som andraspråk

100 poäng

 

Kontakt
  • Sofia Edvinsson

    Programansvarig Vård- och omsorgsprogrammet

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533- 68 19 70

    Säffle Gård, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-12-22