Introduktionsprogrammen
Kontakt

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammet är till för dig som inte är behörig till önskat gymnasieprogram. Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på introduktionsprogrammen.

 • Individuellt alternativ
  Individuellt alternativ utformas för den enskilde eleven och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram. Det passar dig som behöver ett alldeles eget upplägg och är en väg vidare till utbildning eller arbete. Här kan du skaffa dig betyg i de grundskoleämnen du saknar genom att varva praktik med studier. Elever på individuellt alternativ kan även läsa kurser i gymnasieämnen.
 • Språkintroduktion
  Språkintroduktion är till för nyanlända ungdomar. Utbildningen är individuellt anpassad och har primärt fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till ett nationellt program. Nyanlända elevers kunskaper skall bedömas när de tas emot vid språkintroduktion. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper samt eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas.
 • Yrkesintroduktion
  Yrkesintroduktion riktar sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå.
 • Programinriktat individuellt alternativ (PRIV)
  Här följer du ett nationellt yrkesprogram samtidigt som du läser behörighet i det grundskoleämnet som du saknar.
Senast uppdaterad • 2023-12-20