Barn- och fritidsprogrammet
Kontakt

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Då är barn- och fritidsprogrammets lärlingsutbildning för dig! I det här programmet lär du dig att planera, leda och utvärdera aktiviteter för barn och unga i olika miljöer, som skolor, fritidsgårdar och idrottsklubbar. Du lär dig också kommunikation, samarbete och om barns utveckling,

Barn- och fritidsprogrammets lärlingsutbildning är ett spännande, varierande och utvecklande program för dig som vill växa som människa genom att utveckla din samarbetsförmåga och bredda dina människokunskaper. När du har gått färdigt programmet kan du arbeta som barnskötare i en förskola. Du har också goda möjligheter att arbeta som elevassistent för barn i grundskolan och på fritids. För dig som vill studera vidare på högskola eller universitet får du en bra grund att plugga vidare till exempelvis förskollärare, lärare eller fritidspedagog.

Hos oss kan du välja mellan två utbildningar:

 • Pedagogiskt och socialt arbete
  På inriktningen pedagogiskt och socialt arbete lär du dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du får lära dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. På inriktningen får du också lära dig hur du arbetar med människor för att bidra till deras livskvalitet och välmående. Inriktningen ger möjlighet till jobb som exempelvis barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

 • Fritid och hälsa
  På inriktningen fritid och hälsa lär du dig om fritid, hälsa och friskvård. Du får lära dig om hur du kan arbeta för att bidra till människors livskvalitet och välmående med olika fritidsaktiveter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Gemensamt för de båda inriktningarna är att teori och praktiska övningar varvas med varandra. Tack vare programmets bredd och arbetsplatsförlagda lärande blir du förberedd för både yrkeslivet och vidare studier efter examen.

Praktik (APL)
Under utbildningen får du chansen att praktisera på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL) och kommer ge dig erfarenheter och viktiga kontakter som du kommer ha nytta av när du gått färdigt utbildningen. Du kommer att genomföra de teoretiska bitarna under lärarledda lektioner för att sedan ta med dig dina kunskaper ut i praktiken.

APL

Årskurs

Omfattning

1

3 veckor under vårterminen

2

2 dagar per vecka

3

3 dagar per vecka


Läs mer om Barn- och fritidsprogrammets lärlingsutbildning på Skolverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Se hur det är att gå barn och fritid:


GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN (600 poäng)


Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100 poäng

Engelska 5

100 poäng

Idrott och hälsa

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Religionskunskap1

50 poäng

Samhällskunskap 1a 1

50 poäng

Historia 1a 1

50 poäng

Naturkunskap 1a 1

50 poäng


PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN (700 poäng)


Hälsopedagogik

100 poäng

Naturkunskap 1 a 2

50 poäng

Kommunikation (SA)

100 poäng

Lärande och utveckling

100 poäng

Människors miljöer

100 poäng

Pedagogsikt ledarskap

100 poäng

Samhällskunskap 1 a 2

50 poäng

Svenska 2/Svenska 2 som andraspråk

100 poäng


GYMNASIEARBETE INDIVIDUELLT VAL (300 poäng)


Gymnasiearbete

100 poäng

Individuellt val

200 poäng


PEDAGOGISKT ARBETE (INRIKTNING 300 poäng)


Barns lärande och växande

100 poäng

Pedagogiskt arbete

200 poäng

PROGRAMFÖRDJUPNING

600 poäng

Specialpedagogik 1

100 poäng

Svenska/Svenska som andraspråk 3

100 poäng

Entreprenörskap

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Grundläggande vård och omsorg

100 poäng

Skapande verksamhet

100 poäng

Psykologi 2 b

50 poäng


FRITID OCH HÄLSA (INRIKTNING 300 poäng)


Fritids- och idrottskunskap

100 poäng

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200 poäng

PROGRAMFÖRDJUPNING

600 poäng

Specialpedagogik 1

100 poäng

Svenska/Svenska som andraspråk 3

100 poäng

Entreprenörskap

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Grundläggande vård och omsorg

100 poäng

Skapande verksamhet

100 poäng

Psykologi 2 b

50 poäng

Kontakt
 • Pär Eriksson

  Programansvarig Barn- och fritidsprogrammet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-146 05

  Säffle Gård, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-12-20