Kontakt och information
Kontakt

Kontakt och information

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans personal.

L‌äsår 2023/2024

Befattning

Namn

Kontaktuppgifter

Rektor

Malin Brunzell

0533-68 19 06 Malin.Brunzell@saffle.se

Biträdande rektor

Henrik Huss

0533-68 19 01

Henrik.Huss@saffle.se

Intendent

Alexandra Kilgren

0533-68 19 00 Alexandra.Kilgren@saffle.se

Ekonomiadministratör

Ulrika Svensson

0533-68 19 03 Ulrika.J.Svensson@saffle.se

Verksamhetsassistent

Göran Säfbom

0533-68 19 28 Goran.Safbom@saffle.se


L‌äsår 2023/2024

Befattning

Namn

Kontaktuppgifter

Specialpedagog

Annika Örtqvist

0533-68 19 38 Annika.Ortqvist@saffle.se

Kurator

Jenny Andrén Richter

0533-68 19 29 Jenny.AndrenRichter@saffle.se

Skolsköterska

Catharina Gustafsson

0533-68 19 16 Catharina.Gustafsson2@saffle.se

Studie- och yrkesvägledare

Christian Bruce

0533-683648

Christian.Bruce@saffle.se

Kök Herrgårdsgymnasiet
0533- 68 19 19

Läsår 2023/2024

Klass

Mentor

Kontaktuppgifter

BA21A

Mattias Lindberg

076-631 59 77

Mattias.Lindberg@saffle.se

BA21B

Carl-Johan Lidberg

076-631 56 09

Carl-Johan.Lidberg@saffle.se

BA21C

Andreas Nilsson

0533-68 19 14
Andreas.Nilsson@saffle.se

BA21D

Henrik Kristiansson

0533-68 19 94
Henrik.Kristiansson@saffle.se

BA22A

Carl-Johan Lidberg

076-631 56 09

Carl-Johan.Lidberg@saffle.se

BA22B

Mattias Lindberg

076-631 59 77
Mattias.Lindberg@saffle.se

BA22C

Christer Nilsson


BA23A

Ronnie Gustafsson

0533-68 19 96

Ronnie.Gustafsson@saffle.se


Emil Öhman

0533-68 19 13
Emil.Ohman@saffle.se

BA23B

Andreas Holmedahl

0533-68 19 95
Andreas.Holmedahl@saffle.se


Anders Backman

0533-68 19 12
Anders.Backman@saffle.se

BF21

Sofia Edvinsson

0533-68 19 70
Sofia.Edvinsson@saffle.se

BF22

Pär Eriksson


073-3203659
Par.Eriksson@saffle.se


Martin Åström

0533-146 05
Martin.Astrom@saffle.se

BF23

Pär Eriksson

073-3203659
Par.Eriksson@saffle.se


Martin Åström

0533-146 05
Martin.Astrom@saffle.se

EE21

Sören Sjögren

0533-68 19 88
Soren.Sjogren@saffle.se

EE22

Sven Thorell

0533-68 10 65
Sven.Thorell@saffle.se


Peter Olausson

0533-68 19 48
Peter.Olausson@saffle.se

EE23

Carolina Jansson

0533-68 19 12

Carolina.Jansson@saffle.se


Camilla Bäck

0533-68 19 13
Camilla.Back@saffle.se

FG20

Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se


Niclas Johansson

0533-68 36 62

Niclas.Johansson@saffle.se


Camilla Carlsson

0533-68 39 71

Camilla.Carlsson@saffle.se

FG21

Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se


Niclas Johansson

0533-68 36 62

Niclas.Johansson@saffle.se


Camilla Carlsson

0533-68 39 71

Camilla.Carlsson@saffle.se

FG22

Niclas Johansson

0533-68 36 62
Niclas.Johansson@saffle.se


Camilla Carlsson

0533-68 39 71
Camilla.Carlsson@saffle.se


Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se

FG23

Camilla Carlsson

 0533-68 19 26
Camilla.Carlsson@saffle.se


Niclas Johansson

0533-68 19 26
Niclas.Johansson@saffle.se


Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se

FT21A

Torbjörn Jonsson

0533-68 19 76
Tobbe.Jonsson@saffle.se

FT21B

Tord Elofsson

0533-68 19 82
Tord.Elofsson@saffle.se


Frida Forsgren

0533-68 19 39
Frida.Forsgren@saffle.se

FT22A

Tommy Fougstedt

0533-68 19 75
Tommy.Fougstedt@saffle.se

FT22B

Mats Funke

0533-68 19 74
Mats.Funke@saffle.se


Synnöve Funke

0533-68 19 74
Synnove.Funke@saffle.se


Kristian Olausson

0533-68 19 74

Kristian.Olausson@saffle.se

FT23A

Simon Gustafsson

0533-68 19 77
Simon.Gustafsson@saffle.se


Karin Persson

0533-68 19 12
Karin.Persson@saffle.se


Tord Andersson

0533-68 19 13

Tord.Andersson@saffle.se

FT23B

Simon Blom

0533-68 19 77
Simon.Blom@saffle.se


Ann Kristine Gåsste

0533-68 19 12 AnnKristine.Gasste@saffle.se


Lars Flodmark

0533-68 19 13

Lars.Flodmark@saffle.se

HVO22

Sofia Edvinsson

0533-68 19 70
Sofia.Edvinsson@saffle.se

IM23

Kenth Edkvist

0533-68 19 39
Kenth.Edkvist@saffle.se

IMSPRB

Ghassan Alankar

0533-68 19 27
Ghassan.Alankar@saffle.se

IMSPRC

Ghassan Alankar

0533-68 19 27
Ghassan.Alankar@saffle.se

VOI23

Sofia Edvinsson

Maria Hyllengren

0533-68 19 70
Sofia.Edvinsson@saffle.se

Maria.Hyllengren@saffle.se


Kontakt
  • Malin Brunzell

    Rektor Herrgårdsgymnasiet

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533-68 19 06

    Säffle gård, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-19