Kontakt och information
Kontakt

Kontakt och information

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans personal.

L‌äsår 2020/2021

Befattning

Namn

Kontaktuppgifter

Rektor

Håkan Werme

0533-68 19 01 Hakan.Werme@saffle.se

Biträdande rektor

Malin Brunzell

0533-68 19 06

Malin.Brunzell@saffle.se

Intendent

Alexandra Kilgren

0533-68 19 00 Alexandra.Kilgren@saffle.se

Ekonomiadministratör

Ulrika Svensson

0533-68 19 03 Ulrika.J.Svensson@saffle.se

Verksamhetsassistent

Göran Säfbom

0533-68 19 28 Goran.Safbom@saffle.se


L‌äsår 2020/2021

Befattning

Namn

Kontaktuppgifter

Specialpedagog

Annika Örtqvist

0533-68 19 38 Annika.Ortqvist@saffle.se

Kurator

Jenny Andrén Richter

0533-68 19 29 Jenny.AndrenRichter@saffle.se

Skolsköterska

Catharina Gustafsson

0533-68 19 16 Catharina.Gustafsson2@saffle.se

Studie- och yrkesvägledare

Marita Nordahl

0533-68 36 48 Marita.Nordahl@saffle.se

Kök Herrgårdsgymnasiet
0533- 68 19 19


Läsår 2020/2021

Klass

Mentor

Kontaktuppgifter

BA18A

Lars Alm

0533-68 19 73
Lars.Alm@saffle.se

BA18B

Lars Alm

0533-68 19 73

Lars.Alm@saffle.se

BA18C

Johan Rudberg

0533-68 19 55
Johan.Rudberg@saffle.se

BA18D

Henrik Kristiansson

0533-68 19 94 Henrik.Kristiansson@saffle.se

BA19A

Peter Karlsson

0533-68 19 81

Peter.Karlsson2@saffle.se


Urban Fredriksson

0533-68 19 81 Urban.Fredriksson@saffle.se

BA19B

Urban Fredriksson

0533-68 19 81 Urban.Fredriksson@saffle.se


Peter Karlsson

0533-68 19 81

Peter.Karlsson2@saffle.se

BA19C

Hans Roselin

0533-68 19 55
Hans.Roselin@saffle.se

BA19D

Henrik Kristiansson

0533-68 19 94 Henrik.Kristiansson@saffle.se

BA20A

Ronnie Gustafsson

0533-68 19 96 Ronnie.Gustafsson@saffle.se


Anders Backman

0533-68 19 12 Anders.Backman@saffle.se

BA20B

Mattias Lindberg

0533-68 19 96 Mattias.Lindberg@saffle.se


Annie Walfridsson

0533-68 19 13 Annie.Walfridsson@saffle.se

BF19

Pär Eriksson

0533-146 05
Par.Eriksson@saffle.se

BF20

Martin Åström

0533-146 05

Martin.Astrom@saffle.se

EE18A

Kent Zetterström

0533-68 19 13
Kent.Zetterstrom@saffle.se

EE18B

Sören Sjögren

0533-68 19 88
Soren.Sjogren@saffle.se

EE19

Leif Bryngelsson

0533-68 19 88
Leif.Bryngel@saffle.se

EE20

Sophie Ståhlberg

0533-68 19 12
Sophie.Stahlberg@saffle.se

FG1718

Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se


Niclas Johansson

0533-68 19 26

Niclas.Johansson@saffle.se


Camilla Carlsson

0533-68 19 26

Camilla.Carlsson@saffle.se

FG1920

Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se


Niclas Johansson

0533-68 19 26

Niclas.Johansson@saffle.se


Camilla Carlsson

0533-68 19 26

Camilla.Carlsson@saffle.se

FT18A

Torbjörn Jonsson

0533-68 19 76
Tobbe.Jonsson@saffle.se

FT18B

Mats Funke

0533-68 19 74
Mats.Funke@saffle.se


Synnöve Funke

0533-68 19 82
Synnove.Funke@saffle.se


Kristian Olausson

0533-68 19 74

Kristian.Olausson@saffle.se

FT19A

Tommy Fougstedt

0533-68 19 75 Tommy.Fougstedt@saffle.se

FT19B

Tord Elofsson

0533-68 19 82
Tord.Elofsson@saffle.se


Ulf Eriksson

0533-68 19 82

Ulf.Eriksson@saffle.se


Anders Johansson

0533-68 19 82

Anders.Johansson@saffle.se

FT20A

Simon Gustafsson

0533-68 19 77 Simon.Gustafsson@saffle.se


Karin Persson

0533-68 19 12
Karin.Persson@saffle.se

FT20B

Simon Blom

0533-68 19 77
Simon.Blom@saffle.se


Ann Kristine Gåsste

0533-68 19 12 AnnKristine.Gasste@saffle.se

IM20

Kenth Edkvist

0533-68 19 39
Kenth.Edkvist@saffle.se

IMSPRB1

Kenth Edkvist

0533-68 19 39
Kenth.Edkvist@saffle.se

IMSPRB1

Kenth Edkvist

0533-68 19 39
Kenth.Edkvist@saffle.se

TE18

Bengt Jakobsson

0533-68 19 13 Bengt.Jakobsson@saffle.se

TE19

Tord Andersson

0533-68 19 13
Tord.Andersson@saffle.se

TE20

Mathias Palmberg

0533-68 19 12

Mathias.Palmberg@saffle.se

SA18

Peter Olausson

0533-68 19 48
Peter.Olausson@saffle.se

SA19

Kenneth Larsson

0533-68 19 48 Kenneth.Larsson@saffle.se

VO18

Carina Gustafsson

0533-68 19 70 Carina.Gustafsson@saffle.se

VO19

Helene Sundgren

0533-68 19 70
Helene.Sundgren@saffle.se

VO20

Lars Flodmark

0533-68 19 13

Lars.Flodmark@saffle.se


Kontakt
 • Håkan Werme

  Rektor Herrgårdsgymnasiet. Ansvarig för BF, EE, FT, TE, VO

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 01

  Säffle gård, Säffle

 • Malin Brunzell

  Rektor Herrgårdsgymnasiet. Ansvarig för BA, SA, IM, GYSÄR (FG)

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 06

  Säffle gård, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-03-17