Förskoleklass
Kontakt

Skolval och områdesindelning

Vår målsättning är att alla barn ska få gå på den skola som vårdnadshavare önskar. Nedan kan du läsa mer om hur det går till när ditt barn tilldelas en garantiskola och vad du som vårdnadshavare kan göra om du vill välja en annan skola.

Ditt barn har alltid en garantiskola

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje område hör en kommunal skola där de barn som är folkbokförda i området är garanterad en plats. Du kan välja antingen ditt barns garantiskola eller önska en annan skola.

Om du önskar en annan skola och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats. Det gäller både vid skolval och vid skolbyte.

Skolorna är indelade i olika områden

Alla kommunala skolor är indelade i olika geografiska områden. Var du bor avgör vilket skolområde du tillhör och vilken garantiskola ditt barn blir tilldelad.

För att se en karta över vår skolområdesindelning klickar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Varje område har en garantiskola utmärkt på kartan, klicka på platsmärket för att se namnet på skolan.

På vilka grunder görs en skolplacering?

Det är huvudmannen som fattar beslut om skolplacering. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. När det är fler sökande än platser på en skola används följande urvalsgrunder:

 • De barn som har skolan som sin garantiskola.
 • De barn som har ett syskon som redan är placerad på den önskade skolan får så kallad syskonförtur. Syskonförtur gäller om barnet har ett syskon som går i förskoleklass upp till och med årskurs 6. Om det finns fler sökande än antal platser bland de barn som har syskonförtur lottas vilka barn som får plats. Som syskon räknas hel- och halvsyskon som är folkbokförda på samma adress
 • Övriga platser fördelas enligt principen absolut närhet och det innebär att den elev som bor närmast skolan får förtur.

Undantagna Säffle kommuns riktlinje för skolval kan vara elever i behov av extraordinärt stöd där bedömning görs i varje enskilt ärende, familjehemsplacerade elever och elever med skyddad identitet.

Om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra. Du kan fortfarande göra en ansökan om skolskjuts som du hittar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även behöva ställa dig i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida. Kontaktuppgifter hittar du här.

Kontakt
 • Marie Eriksson

  Utvecklingschef grundskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 48

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Jenni Gunnberg

  Utvecklingschef förskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 04

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-12-23