Svanskogs skola
Kontakt

Svanskogs skola

Svanskogs skola är en F-6 skola med cirka 60 elever i skolan och cirka 35 elever i fritidshemmet. Klasserna är små och undervisningen bedrivs i åldersblandade skolklasser. Svanskogs skola har en liten skog på skolgården. En annan naturlig lekplats för barnen är Svanskogs arena där de flesta bollsporter utövas.

Frånvaroanmälan för elev ska göras varje dag av vårdnadshavare till skola. Frånvaroanmälan ska alltid göras vid sjukdom, tandläkarbesök, läkarbesök, om eleven har försovit sig eller missat sin buss. Om eleven blir sjuk under skoldagen kontaktas lärare eller skolsköterska som gör en frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan via appen Skola24

Du gör frånvaroanmälan för ditt barn via appen Skola24 eller via webbplatsen skola24. Du loggar in med ditt Bank-ID, eller om du fått inloggningsuppgifter av skolan sedan tidigare.

Behöver du hjälp? På Skola24:s supportportal finns det filmer och guider som visar hur du gör. För att komma till guiderna klickar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaroanmälan via automatisk telefonsvarare

Du kan också frånvaroanmäla ditt barn genom att ringa telefonnummer 0515-777 124 och knappa in ditt barns 10-siffriga personummer.

För att frånvaro ska registreras för den dag du ringer behöver anmälan göras innan 12.00. För att göra frånvaroanmälan för nästkommande dag ringer du istället efter 12.00.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Aktuellt schema

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar. Ledighetsansökan görs via Skola24.


Ledighetsansökan grundskola

Som ett led i skolans digitalisering får elever som går i Säffle kommuns skolor använda chromebooks i undervisningen. En chromebook är en dator där allting lagras i molnet, det går inte att ladda hem program eller spara något på själva chromebooken. Elever från och med årskurs 6 får ta med sig sin chomebook hem, övriga elever använder sin chromebook på plats i skolan.

Vad används chromebooken till?

Chromebooken används till mycket i skolans undervisning. Bland annat för att eleverna ska få tillgång till digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel, men också för att eleverna ska kunna ta del av information och genomföra skoluppgifter i Google classroom,

Google Workspace for Education

Ett konto i Google Workspace for Education är en förutsättning för att kunna använda en chromebook. Varje elev får automatiskt ett konto och användarnamn i Google Workspace for Education när hen börjar i skolan. Kontot följer eleven under hela grundskolan. Eleven får då bland annat tillgång till:

 • Google Drive (lagringsplats för dokument, filer, bilder)
 • Gmail (program för E-post)
 • Google dokument (program för att skriva dokument)
 • Google Classroom (lärplattform)

Användning utanför skolan

Elevens Google-konto kan användas även om eleven inte har tillgång till en chromebook. Det innebär att eleven kan använda sitt konto även utanför skolan. I de fall skolan misstänker eller har fått uppgifter om att en elev använder sitt Google-konto för att exempelvis besöka sidor som strider mot våra riktlinjer för hantering av användande av chromebook eller svensk lagstiftning, gör vi kontroller av de sidor eleven besökt och handlar därefter. Observera att det alltid är du som vårdnadshavare som har ansvar för vad ditt barn gör efter skoltid.

På Svanskogs skola finns fritidsavdelningen Vitsippan. Du hittar mer information om regler och avgifter för fritidshem på sidan Fritidshem.

Kontaktuppgifter fritidshem


Vitsippan

0533-68 12 22
vitsippanfrh@saffle.se

Tyra

I våra fritidsverksamheter används appen Tyra för att hantera kommunikation, frånvaroanmälan och schemahantering på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på fritids.
I Tyra får fritidspersonalen och du som vårdnadshavare tillgång till olika funktioner:

 • Schema och frånvarohantering
 • Kalender och händelser
 • Blogg och anteckningar

För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läs broschyren Information om Tyra , 959.2 kB..

Skolsköterska
Jessica Johansson
0533-68 18 40
jessica.johansson@saffle.se

Specialpedagog
Annika Thörner
0533-68 14 39
annika.thorner@saffle.se

Kurator
Tina Jakobsson
0533- 68 19 42
tina.jakobsson2@saffle.se

Kök Svanskog skola
0533- 68 13 13Kontakt
 • Johanna Svärd

  Rektor Värmlandsbro-, Botilsäter-, Svanskog och Nysäters skola

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 1 1 62

  Östbrovägen 2, Säffle

 • Chinoor Palanijafi

  Biträdande rektor Värmlandsbro-, Botilsäter-, Svanskog och Nysäters skola

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 11 73

  Östbrovägen 2, Säffle

 • Malin Holm

  Intendent grundskolor ytterområdena

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-30