Bild
Kontakt

Höglundaskolan

Höglundaskolan är en F-6 skola med cirka 370 elever. Här finns tre fritidshem med cirka 200 barn - Orion, Tellus och Kometen.

På Höglundaskolan jobbar vi aktivt med värdegrundsarbete och strävar efter att ge eleverna en trygg och lugn arbetsmiljö.

Höglundaskolan strävar också efter att samverka med kommunens föreningar och företag. I skolans närområde finns två fotbollsplaner, skolskog, elljusspår, ishall och en pulkabacke.

Frånvaroanmälan för elev ska göras varje dag av vårdnadshavare till skola. Frånvaroanmälan ska alltid göras vid sjukdom, tandläkarbesök, läkarbesök, om eleven har försovit sig, missat sin buss eller om eleven går hem från skolan tidigare vid sjukdom.

Frånvaroanmälan via automatisk telefonsvarare

Du frånvaroanmäler ditt barn genom att ringa telefonnummer 0515-777 124 och uppge ditt barns personnummer.

För att frånvaro ska registreras för den dag du ringer behöver anmälan göras innan 12.00. För att göra frånvaroanmälan för nästkommande dag ringer du istället efter 12.00.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Aktuellt schema

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar.


Ledighetsansökan grundskola

På Höglundaskolan finns det tre stycken fritidsavdelningar - Kometen, Orion och Tellus. Du hittar mer information om regler och avgifter för fritidshem på sidan Fritidshem.

Kontaktuppgifter fritidshem

Kometen
0533- 68 19 60
kometenfrh@saffle.se

Orion
0533- 68 14 58
orionfrh@saffle.se

Tellus
0533- 68 14 59
tellusfrh@saffle.se

Tyra

I våra fritidsverksamheter används appen Tyra för att hantera kommunikation, frånvaroanmälan och schemahantering på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på fritids.
I Tyra får fritidspersonalen och du som vårdnadshavare tillgång till olika funktioner:

 • Schema och frånvarohantering
 • Kalender och händelser
 • Blogg och anteckningar

För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller läs broschyren Information om Tyra.

Skolsköterska
Ida Blom
0533- 68 18 65
ida.blom@saffle.se

Ing-Marie Engholm
0533-68 19 58
ing-marie.engholm@saffle.se

Kurator
Malin Norén
0533- 68 19 67
malin.noren@saffle.se

Helen Thorén
0533- 68 19 42
helen.thoren@saffle.se

Specialpedagog
Monica Bäck
0533- 68 11 55
monica.back@saffle.se

Kontakt
 • Johan Lundh

  Rektor Höglundaskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 11 60

  Stjärngatan 1, Säffle

 • Morgan Olsson

  Biträdande rektor Höglundaskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 11 61

  Stjärngatan 1, Säffle

 • Hanna Langfos

  Intendent Västra skolområdet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 14 73

  Stjärngatan 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-07-13