Kontakt

Grundskolor i Säffle kommun

I Säffle kommun finns nio grundskolor som är fördelade över hela kommunen. Två stycken av våra grundskolor är friskolor och drivs
inte av kommunen. För mer information om och ansökan till de fristående skolorna, kontakta respektive skola.

Grundskolan sträcker sig från förskoleklass upp till årskurs nio på högstadiet. I anslutning till varje skola (undantag för högstadieskolan) finns fritidshemsverksamhet.