Ansök om plats
Kontakt

Fritidsklubb

I fritidsklubben kan elever gå från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, årskurs 4-6 från Höglundaskolan och Tingvallaskolan. Detta förutsatt att eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.

Fritidsklubben erbjuder eleverna möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid med ett varierat utbud av aktiviteter som är anpassade utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Den öppna fritidsverksamheten är samordnad med skolan. Lokala föreningar kan komma att ordna aktiviteter i fritidsklubben så att eleverna får prova på Säffle kommuns olika föreningars utbud av aktiviteter.

Fritidsklubben startar alltid upp med att äta mellanmål på respektive skola. Utifrån veckans aktiviteter kommer lokaler att varieras och aktiviteter samordnas för skolorna. Veckoplaneringar kommer att publiceras för elever och vårdnadshavare. Eleverna kommer att få anmäla sig till aktiviteterna på respektive skola veckan innan. Eleverna ansvarar för att informera vårdnadshavare att de anmält sig till aktiviteter. Om elever inte dyker upp till anmäld aktivitet så kontaktas vårdnadshavare.

Fritidsklubben startar 19 augusti 2024.

Fritidshem

Om ni har fritidsplacering idag och inte är i behov av den längre behöver ni säga upp er fritidsplats, tänk på att det är två månaders uppsägningstid. Man har tillgänglighet till sin fritidsplats även under uppsägningstiden. Är man i behov av tillsyn på morgonen behåller man sin fritidsplacering. Man betalar för platsen på fritids och inte för hur många timmar barnet är där.

Lovfritids

Det kommer att finnas möjlighet till lovfritids, de lov där fritidsklubben inte är igång så som jullov och juli månad. Detta behöver man då ansöka om två månader innan lovet via Säffle kommuns e-tjänst alternativt pappersblankett. Lovfritids kommer inte ha två månaders uppsägningstid så som en ”vanlig” fritidsplacering utan avslutas per automatik efter den tid man ansökt för.

Ansök om lov-fritids här.

Skolveckor:
Måndag till fredag 13.00-17.30, eleverna får ett mellanmål efter skolan

Under skollov (höstlov, sportlov, påsklov):
Måndag till fredag 9.00-16.00 , eleverna får lunch och mellanmål.

Under sommarlov (juni och augusti):
Måndag till fredag 9.00-16.00, eleverna får lunch och mellanmål

Fritidsklubben är stängd under jullov och juli månad. Då finns möjlighet att ansöka om lovfritids.

Fritidsklubben är avgiftsfri för alla elever.

Om du har frågor kontakta rektor på respektive enhet

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds plats i fritidshem. Regler för hur sådant stöd ska ges finns i Skollagen 14 kap. 6 §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Ansök om placering i fritidshem av särskilda skäl
Kontakt
 • Placeringshandläggare fritidshem

  Placeringshandläggare fritidshem

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90
  Knappval 2 - Höglundaskolan
  Knappval 3 - Tingvallaskolan
  Knappval 4 - Ytterskolor

  therese.wassen@saffle.se - Höglundaskolan
  olivia.eld@saffle.se - Tingvallaskolan
  malin.holm@saffle.se - Ytterskolor

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Marie Eriksson

  Utvecklingschef grundskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 48

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-08