Ansök om plats
Kontakt

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidsklubb

Från och med höstterminen 2024 kan Säffle kommun erbjuda elever som fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, årskurs 4-6 från Höglundaskolan och Tingvallaskolan plats på fritidsklubb. Läs mer om fritidsklubb här.

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan före och efter skoltid samt under lov. Om ditt barn går i årskurs f-6 på någon av våra andra grundskolor eller i förskoleklass till åk 3 på Höglundaskolan eller Tingvallaskolan och har behov av morgonfritids eller fritidshemsplats av andra skäl, kan du läsa mer om fritidshem här.

Kontakt
 • Placeringshandläggare fritidshem

  Placeringshandläggare fritidshem

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90
  Knappval 2 - Höglundaskolan
  Knappval 3 - Tingvallaskolan
  Knappval 4 - Ytterskolor

  therese.wassen@saffle.se - Höglundaskolan
  olivia.eld@saffle.se - Tingvallaskolan
  malin.holm@saffle.se - Ytterskolor

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Marie Eriksson

  Utvecklingschef grundskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 48

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-08