Förskoleklass
Kontakt

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete, utvecklande lek och språklig träning. Förskoleklassens verksamhet följer läroplanen.

Barnen börjar förskoleklass på hösten samma år som de fyller sex år. Att gå i förskoleklass är obligatoriskt och omfattas av skolplikten. Läs mer på Skolverkets webbplats om läroplan för förskoleklassen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergång mellan förskola och förskoleklass

För att skapa goda förutsättningar för barnets övergång mellan förskola och förskoleklass/fritidshem följer personal en framtagen rutin för samverkan mellan förskola och skola. Några av de aktiviter som ingår i rutinen är:

 • Förskoleklassens pedagog besöker barnen på förskolan under några timmar våren innan ditt barn börjar förskoleklass
 • Förskolebarnen besöker skolan tillsammans med en pedagog från förskolan
 • Vårdnadshavare bjuds in till ett föräldramöte på den aktuella skolan

Rutinen i sin helhet får du som vårdnadshavare ta del av när ditt barn
börjar på förskolan.

Extra anpassningar eller särskilt stöd

Om ditt barn är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd så bjuder skolans rektor in vårdnadshavare till en träff där förskolans rektor och pedagog också deltar för att övergången mellan förskola och förskoleklass ska bli så bra som möjligt utifrån barnets egna förutsättningar.

Kontakt
 • Marie Eriksson

  Utvecklingschef grundskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 48

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Jenni Gunnberg

  Utvecklingschef förskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 04

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-12