Kontakt

Elevhälsa för trygghet och stöd

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för varje elev.

Uppdraget sträcker sig från förskoleklass upp till gymnasieskolan och omfattar en rad olika hälsofrämjande insatser och professioner.